Kierunki studiów KrakównewStudia archeologiczneStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Kraków

Archeologia w Krakowie

Pasjonujące, częściowo detektywistyczne poszukiwania śladów przeszłości realizować można na studiach archeologicznych w Krakowie – na kierunku archeologia – na jednej z państwowych uczelni.

Jeśli o którymś z kierunków studiów mówić, że może być prawdziwą przygodą, to z pewnością studia na kierunku archeologia zasługują na to miano bez dwóch zdań. W Krakowie tę swoją przygodę życia można realizować wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Wydział Historyczny UJ proponuje kandydatom studia licencjackie, na których realizowany jest pełen program studiów archeologicznych: od archeologii Polski przez archeologię Europy, śródziemnomorską, aż po Nowy Świat. Ten kierunek przygotowuje nie tylko do prowadzenia badań wykopaliskowych i opracowywania ich wyników, ale także do pracy w urzędach konserwatorskich, muzeach archeologicznych, jednostkach naukowych (w Polsce i poza jej granicami) oraz w innych sektorach gospodarki związanych z dziedzictwem kulturowym i archeologicznym, jak również w obszarach związanych z turystyką.

Opis programu studiów

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. W ramach zajęć obowiązkowych, głównie wykładów, konwersatoriów, ale i ćwiczeń studenci uzyskują podstawową wiedzę na temat poszczególnych epok prahistorycznych i historycznych, od epoki kamienia po nowożytność, od terenu Polski po Nowy Świat i region basenu Morza Śródziemnego.

Ponadto, wszyscy studenci uczestniczą w kursach poświęconych metodyce i metodologii badań archeologicznych, archeologii środowiskowej, źródłoznawstwu archeologicznemu, numizmatyce, ochronie i zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym, ochronie prawa autorskiego, metodom informatycznym w archeologii, teorii i historii archeologii, antropologii fizycznej, antropologii kulturowej oraz lektoracie z języka łacińskiego (60 godzin – 3pkt ECTS).

Ważną pozycję wśród zajęć obowiązkowych mają ćwiczenia terenowe oraz terenowe wycieczki badawcze, umożliwiające zapoznanie się z praktycznymi aspektami pracy w zawodzie. W ramach programu student bierze ponadto udział w zajęciach wychowania fizycznego (60 godzin) i lektoracie języka nowożytnego (łącznie 120 godzin – 6 pkt ECTS). Zajęcia fakultatywne obejmują historię starożytną i średniowiecza, historię sztuki średniowiecznej i etnoarcheologię (każde zajęcia 2 pkt ECTS – student zobligowany jest do zaliczenia na każdym roku 2 pkt ECTS).

Podstawową grupą zajęć fakultatywnych są Bloki Specjalizacji (w zależności od semestru studenci wybierają 3 z 5 lub 4 z 6 oferowanych zajęć), umożliwiające studentom uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o poszczególnych okresach i regionach zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i planowaną tematyką pracy licencjackiej. Temu samemu celowi służą też wybrane zagadnienia z archeologii (student wybiera 3 z 7 oferowanych zajęć).

W rekrutacji na studia liczą się oceny z matury: jedna do wyboru spośród geografia, historia, historia sztuki oraz jedna z pośród język obcy lub filozofia

Kierunek archeologia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach historycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Kraków. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie .

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia