Kierunki studiów Krakówrodzaje studiów KrakówStudiaStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Kraków

Studia historyczne w Krakowie

Studia historyczne w Krakowie to przede wszystkim propozycja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Historyczny UJ przygotował dla kandydatów wiele kierunków!

Wydział Historyczny UJ przygotował dla kandydatów propozycje kierunków m.in. ARCHEOLOGIA, HISTORIA SZTUKI, JUDAISTYKA, OCHRONA DÓBR KULTURY. Studia historyczne realizować można również na dwóch innych publicznych uczelniach w Krakowie: Uniwersytecie Pedagogicznym KEN, Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II.

Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku archeologia, które prowadzi Uniwersytet Jagielloński, przygotowują studenta zarówno do udziału w naukowych, ratowniczych czy komercyjnych pracach terenowych na obszarach objętych inwestycjami czy zagrożeniem wojennym, jak i kształcą specjalistów do pracy w urzędach konserwatorskich, muzeach archeologicznych, ale również w turystyce i innych. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają aktywny udział w pracach terenowych archeologicznych w zakresie eksploracji, sporządzania dokumentacji czy interpretacji wyników badań.

Perspektywy zawodowe:

 • muzea,
 • instytucje kultury,
 • urzędy konserwatorskie,
 • jednostki badawcze,
 • sektor turystyczny.

Historia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

Studenci kierunku historia na UPJP2 mają możliwość nabycia wszechstronnej wiedzy historycznej z każdej epoki, również z uwzględnieniem ścieżki regionalnej, w tym dziejów Krakowa. Studenci poznają różne aspekty dziejów społecznych, gospodarczych i politycznych państw oraz bogatą panoramę historii chrześcijaństwa. Duży akcent w programie studiów położono na odkrywanie życia codziennego w przeszłości, a także zapoznanie się z tradycjami kulinarnymi Polski i świata. 

Specjalności:

 • Doktryny polityczne i prawne
 • Europa Wschodnia
 • Historia Chrześcijaństwa

Perspektywy zawodowe:

 • oświata,
 • muzea,
 • media,
 • wydawnictwa,
 • instytucje nauki i kultury.

Historia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Studenci kierunku historia, który proponuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zdobywają wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, a także znajomość historii lokalnej, szczególnie w odniesieniu do historii Krakowa i południowej Polski, którą potrafią wykorzystać w pracy pozaszkolnych placówkach oświatowych oraz na rzecz instytucji kultury i samorządu terytorialnego.

Specjalności:

 • Historia i wiedza o społeczeństwie
 • Antropologia historyczna

Specjalność nauczycielska: historia i wiedza o społeczeństwie – absolwent nauczycielskich studiów wyższych pierwszego stopnia posiada przygotowanie do:

 • kontynuowania kształcenia w specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia,
 • pełnienia funkcji edukatora w pozaszkolnych instytucjach nauki i kultury,
 • podjęcia pracy w placówkach:
  • naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów,
  • popularyzujących wiedzę historyczną,
  • zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w muzeach,
  • regionalnych (na przykład muzea, miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
  • związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej.

Specjalność: antropologia historyczna absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w:

 • domach i centrach kultury,
 • muzeach, skansenach, mediach ogólnokrajowych i samorządowych, galeriach sztuki, salonach wystawowych,
 • regionalnych (na przykład muzea, miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
 • stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury i promujących wiedzę historyczną.


Dowiedz się więcej o historycznych kierunkach studiów w Krakowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów historycznych w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Kraków. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Archeologia w Krakowie

Pasjonujące, częściowo detektywistyczne poszukiwania śladów przeszłości, realizować można na kierunku…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie .

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia