Kierunki studiów Krakówrodzaje studiów KrakówStudiaStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Kraków

Studia historyczne w Krakowie

Studia historyczne w Krakowie to przede wszystkim propozycja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Historyczny UJ przygotował dla kandydatów wiele kierunków!

Wydział Historyczny UJ przygotował dla kandydatów propozycje kierunków m.in. archeologia, historia, historia sztuki, czy judaistyka. Studia historyczne realizować można również na dwóch innych publicznych uczelniach w Krakowie: Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej.

Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku archeologia, które prowadzi Uniwersytet Jagielloński, przygotowują studenta zarówno do udziału w naukowych, ratowniczych czy komercyjnych pracach terenowych na obszarach objętych inwestycjami czy zagrożeniem wojennym, jak i kształcą specjalistów do pracy w urzędach konserwatorskich, muzeach archeologicznych, ale również w turystyce i innych. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają aktywny udział w pracach terenowych archeologicznych w zakresie eksploracji, sporządzania dokumentacji czy interpretacji wyników badań.

Perspektywy zawodowe:

 • muzea,
 • instytucje kultury,
 • urzędy konserwatorskie,
 • jednostki badawcze,
 • sektor turystyczny.

Historia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

Studenci kierunku historia, który proponuje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, mają możliwość nabycia wszechstronnej wiedzy historycznej z każdej epoki, również z uwzględnieniem ścieżki regionalnej, w tym dziejów Krakowa. Studenci poznają różne aspekty dziejów społecznych, gospodarczych i politycznych państw oraz bogatą panoramę historii chrześcijaństwa. Duży akcent w programie studiów położono na odkrywanie życia codziennego w przeszłości, a także zapoznanie się z tradycjami kulinarnymi Polski i świata. 

Specjalności:

 • Doktryny polityczne i prawne
 • Europa Wschodnia
 • Historia Chrześcijaństwa

Perspektywy zawodowe:

 • oświata,
 • muzea,
 • media,
 • wydawnictwa,
 • instytucje nauki i kultury.

Historia – studia nauczycielskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Historia – studia nauczycielskie – kierunek studiów, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pozwala zdobyć pogłębioną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, a także historii lokalnej (szczególnie w odniesieniu do Krakowa i Małopolski).

Studenci zdobywają również wiedzę merytoryczną, w tym z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej, dydaktyki: historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie umożliwiające nauczanie przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel historii lub wiedzy o społeczeństwie;
 • edukator w pozaszkolnych instytucjach nauki, oświaty i kultury, a także organizacjach promujących wiedzę z zakresu historii;
 • popularyzator wiedzy historycznej w środowisku lokalnym, w tym we współpracy z samorządem terytorialnym;
 • animator działań związanych z promocją i ochroną dziedzictwa historycznego i kulturowego w ujęciu ogólnopolskim oraz regionalnym.

Historia sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Studia na kierunku historia sztuki, które prowadzi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z historii sztuki powszechnej i polskiej oraz umiejętności podstawowego opisu i analizy dzieła sztuki.

Wykłady mają charakter kursowy i przekrojowy. Studenci tego kierunku będą mieli okazję poznawać świat sztuki podczas licznych zajęć prowadzonych w muzeach, galeriach, kościołach i innych zabytkach architektury. Podczas studiów należy zaliczyć wyjazd zabytkoznawczy zorganizowany przez uczelnię oraz obowiązkowe praktyki, które mogą odbyć się w formie wyjazdów inwentaryzacyjnych lub staży w krakowskich muzeach, galeriach, antykwariatach itp. Jako student kierunku historia sztuki będziesz mieć także możliwość nauki profesjonalnej inwentaryzacji i digitalizacji dzieł sztuki, jak i dokumentów archiwalnych poprzez udział zajęciach realizowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Instytut Historii Sztuki i Kultury dysponuje nowoczesną Pracownią Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych oraz Pracownią Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków.

Studia te są również świetnym uzupełnieniem wiedzy dla studentów innych kierunków, takich jak np. architektura i architektura wnętrz, konserwacja zabytków, projektowanie ubioru, dizajn, fotografia, obsługa ruchu turystycznego czy reklama.

Perspektywy zawodowe:

 • muzea,
 • galerie,
 • domy aukcyjne,
 • inne instytucje życia kulturalnego.

Dowiedz się więcej o historycznych kierunkach studiów w Krakowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów historycznych w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Kraków. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Muzykologia w Krakowie

Muzykologia to kierunek studiów, który przygotowuje przyszłych animatorów kultury, redaktorów…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia