Kierunki studiów KrakównewStudia artystyczneStudia historyczneStudia Kraków

Muzykologia w Krakowie

Muzykologia to kierunek studiów, który przygotowuje przyszłych animatorów kultury, redaktorów i dziennikarzy muzycznych, nauczycieli przedmiotów teoretyczno-muzycznych, czy badaczy kultury muzycznej.

Studia na kierunku muzykologia, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Jagielloński, nie wymagają od kandydatów ukończenia szkoły muzycznej. Studenci na samym początku nauki odbywają intensywny kurs teoretyczny i praktyczny dla osób bez przygotowania muzycznego.

Jeśli pasjonuje Cię muzyka i marzysz o pracy w charakterze: organizatora życia muzycznego (w instytucji kultury), dziennikarza, redaktora w wydawnictwie muzycznym, nauczyciela przedmiotów teoretyczno-muzycznych lub naukowca czy badacza kultury muzycznej, to muzykologia na UJ będzie dla Ciebie świetnym wyborem!

Profile zawodowe (studia I stopnia):

  • Dziennikarstwo muzyczne,
  • Edytorstwo muzyczne.

Specjalistyczne przygotowanie w zakresie historii muzyki klasycznej (powszechnej i polskiej, od średniowiecza do współczesności), ludowej, a także popularnej, jazzowej i filmowej, dwa atrakcyjne profile zawodowe na studiach I stopnia: dziennikarstwo muzyczne i edytorstwo muzyczne, oraz dwa moduły praktyczne na studiach II stopnia: projektowanie działalności muzycznej i metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych, a także szeroki wybór kursów fakultatywnych – to wszystko czeka na ludzi z pasją w Instytucie Muzykologii UJ.

W ostatnich latach można zauważyć znaczne zapotrzebowanie na absolwentów muzykologii w różnorodnych instytucjach, w których profilu działania znajduje się szeroko rozumiana problematyka związana z muzyką. Główną sferą działań muzykologa jest praca w instytucjach kultury, edukacji i środkach masowego przekazu. Są to: czasopisma muzyczne i ogólne, wydawnictwa muzyczne, filharmonie, opery, agencje koncertowe, biblioteki. W wielu dziedzinach życia, a tym samym w wielu placówkach i instytucjach jest zapotrzebowanie na osoby posiadające gruntowną wiedzę w dziedzinie muzyki, a jednocześnie wyposażone w kompetencje miękkie, w tym łatwość i sprawność komunikacji interpersonalnej.

Takie oczekiwania formułowane są m.in. przez pracodawców z zakresu mediów, reklamy i kultury. Poszukiwane są także umiejętności tworzenia, edytowania i korekty tekstów oraz poprawnego posługiwania się językiem. Od dawna istnieje także zapotrzebowania na muzykologów-nauczycieli (głównie – historii muzyki, literatury muzycznej i form muzycznych) w szkołach muzycznych.

Kierunek muzykologia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach historycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Kraków. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia