Geodezja i kartografia – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to propozycja, którą dla kandydatów przygotował Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Te inżynierskie studia łączą w sobie zagadnienia techniczne i te związane z naukami geograficznymi.

Studia kształcą przyszłych specjalistów w zakresie szeroko rozumianej geodezji i kartografii obejmującej m.in.: nowoczesne techniki i technologie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów; fotogrametrię; kartografię; wycenę, kataster i gospodarkę nieruchomościami; przebudowę rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; podziały i rozgraniczenia; techniki programowanie; geomatykę; budowę, zarzadzanie i wykorzystanie baz danych.

Student  poznaje nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania. Ma także dostęp do instrumentarium wyposażonego w nowoczesny sprzęt geodezyjny użytkowany obecnie przez wielu geodetów.

Co po studiach?

Zdobyta wiedza, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwolą absolwentom kierunku podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w firmach geodezyjnych, wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej i  samorządowej, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, instytucjach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych.

Absolwenci będą też mogli prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie geodezji i kartografii. Dodatkowo nauczanie związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi  i metod umożliwi absolwentom także zatrudnienie w działalności pozatechnicznej, gdzie nabyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne będą przydatne, a potencjał absolwentów zostanie wykorzystany w odpowiedni sposób. Wiedza uzyskana z rynku pracy i od interesariuszy zewnętrznych związanych z geodezja i kartografią, pozwala stwierdzić, że nadal będzie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu geodezji i kartografii, zwłaszcza w regionie lubelskim.

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uczelnie Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Lublin. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia