Kierunki studiów OpolenewStudia OpoleStudia techniczneTOP OpoleTop studia

Budownictwo w Opolu

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Opolu? Odpowiedź nikogo nie zaskoczy! Kierunek znajdziesz na Politechnice Opolskiej.

Budownictwo to obok informatyki najpopularniejszy kierunek techniczny w Polsce. Jeśli chcesz studiować w Opolu możesz wybrać ofertę Politechniki Opolskiej. Uczelnia proponuje studia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studiować można też w języku angielskim.

Budownictwo na Politechnice Opolskiej

Do studiowania na tym kierunku, który realizowany jest przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przyda się wyobraźnia przestrzenna, precyzja i ścisłość myślenia, zdolności geometryczne i matematyczne, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie z kierowaniem zespołem ludzi, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność pracy z komputerem.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z budownictwa w zakresie:

  • podstaw teoretycznych projektowania obiektów budowlanych (np. mechanika budowli, wytrzymałość materiałów, fizyka budowli, fundamentowanie)
  • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego i komunikacyjnego,
  • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami (np. konstrukcje betonowe, stalowe, drewniane),
  • technologii i organizacji budownictwa,
  • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
  • wytwarzania, doboru i stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych, – technik komputerowych wspomagających proces projektowy w budownictwie,
  • nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Praca po studiach na kierunku budownictwo

Absolwenci tego kierunku pracują w przedsiębiorstwach wykonawczych, pracowniach projektowych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i prefabrykowanych elementów budowlanych. Mają również możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Rekrutacja na budownictwo na PO

Obowiązuje oczywiści konkurs świadectw. Co brane pod uwagę? Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, chemia, informatyka, fizyka (z astronomią), język polski.

Kierunek budownictwo w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia techniczne Opole. Interesujesz się nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia techniczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia