Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieUczelnia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym. Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia zatrudnia ok. 1700 pracowników, w tym ponad 800 nauczycieli akademickich, z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi. Badania naukowe prowadzone w laboratoriach i pracowniach uczelni oraz w zakładach i gospodarstwach doświadczalnych w Bezku, Czesławicach, Uhrusku i Felinie stanowią cenny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych. Świadczą o tym m.in. duża liczba publikacji pracowników w renomowanych czasopismach naukowych i wydawnictwach, a także wiele patentów.

Od początku istnienia uczelni młodzież odbywa obowiązkowe praktyki studenckie i staże w różnych placówkach rolniczych i zakładach rolno-spożywczych w kraju i za granicą. Młodzież rozwija swoje zainteresowania w kołach naukowych zarówno podczas zebrań i dyskusji, jak i podczas konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Prężnie działa Samorząd Studencki.Kierunki studiówRekrutacja


Specjalnie dla was przygotowaliśmy wyszukiwarkę, która uwzględnia zasady rekrutacji oraz możliwość wyboru kierunku zgodnie z wybranymi przedmiotami na maturze. Wystarczy wpisać nazwę przedmiotu np. biologia, by dowiedzieć się, na których kierunkach ten przedmiot z matury uwzględniany jest w rekrutacji.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zasady rekrutacji, kierunki studiów

wyszukiwarka


Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieStudia podyplomowe

https://www.up.lublin.pl/studia-podyplomowe/Lokalizacja
Kontakt

ul. Głęboka 31
20-400 Lublin
https://www.up.lublin.pl/


Zbliżające się wydarzenia