Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

uczelnia publiczna, Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym. Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia zatrudnia ok. 1700 pracowników, w tym ponad 800 nauczycieli akademickich, z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi.

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: up.lublin.pl/rekrutacja/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://www.up.lublin.pl/studia-podyplomowe/

Kontakt

ul. Głęboka 31
20-400 Lublin
https://www.up.lublin.pl/

UP w Lublinie - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Lublinie i województwie lubelskim