Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym. Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia zatrudnia ok. 1700 pracowników, w tym ponad 800 nauczycieli akademickich, z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • AGROBIZNES
 • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA
 • ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA
 • ANALITYKA WETERYNARYJNA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT
 • BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • BIOINŻYNIERIA
 • BIOKOSMETOLOGIA
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • DIETETYKA
 • EKOENERGETYKA
 • EKOLOGIA MIASTA
 • EKONOMIA
 • ENOLOGIA I CYDROWNICTWO
 • GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA
 • INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • KRYMINALISTYKA W BIOGOSPODARCE
 • LEŚNICTWO
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • OGRODNICTWO
 • PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA
 • PSZCZELARSTWO W AGROEKOSYTEMACH
 • ROLNICTWO
 • SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROSLINNE
 • TECHNIKA ROLNICZA I AGROTRONIKA
 • TECHNOLOGIA BIOSUROWCÓW I BIOMATERIAŁÓW
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TRANSPORT I LOGISTYKA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • WETERYNARIA
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY
 • ZOOTECHNIKA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://www.up.lublin.pl/studia-podyplomowe/

Kontakt

ul. Głęboka 31
20-400 Lublin
https://www.up.lublin.pl/

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Lublinie i województwie lubelskim

Zbliżające się wydarzenia