Kierunki studiów LublinStudia chemiczneStudia Lublin

Inżynieria chemiczna i procesowa w Lublinie

Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa przygotował dla kandydatów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Studia dają podstawy do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych.

Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Rozumie zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej oraz potrafi wykorzystać je do rozwiązywania problemów w zakładach przemysłowych.

W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są: jeden przedmiot do wyboru – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka oraz język obcy nowożytny.

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego: w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym, drobnej wytwórczości oraz biurach inżynierskich i pracowniach projektowych; a także w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia chemiczne Lublin Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia