Kierunki studiów LublinNowerodzaje studiów LublinStudiaStudia LublinStudia psychologiczne

Studia psychologiczne w Lublinie

Dla osób zainteresowanych studiami psychologicznymi w Lublinie dobre wieści. Studia psychologiczne można podjąć na kilku uczelniach państwowych i niepaństwowych. UMCS, KUL i Uniwersytet Medyczny proponują kandydatom studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia. Uczelnie niepubliczne, które proponują kierunek PSYCHOLOGIA to m.in. Lubelska Akademia WSEI, Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie oraz Collegium Humanum.

Czy warto wybrać studia psychologiczne? Na początek przyda się krótka definicja, ponieważ dobrze akcentuje główny przedmiot studiów psychologicznych. Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

Studia psychologiczne na poszczególnych uczelniach jednak się między sobą różnią. Dotyczy to przede wszystkim oferowanych przez uczelnie specjalności. Warto spojrzeć na ten temat trochę dokładniej.

Psychologia na uczelniach państwowych w Lublinie

UMCS i KUL przygotowały dla kandydatów jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. UMCS ma w ramach kierunku kilka ciekawych specjalizacji. Są to: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia rodziny, psychologia społeczna, psychologia wspomagania rozwoju i edukacji.

KUL przygotował natomiast dwie ścieżki kształcenia: psychologia wspierania jakości życia oraz psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Na uczelniach państwowych w ramach rekrutacji obowiązuje konkurs świadectw, w którym uwzględniane są przedmioty:

Na UMCS – język polski oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka

Na KUL – a) język polski (40% wyniku końcowego); b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego); c) biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kierunki psychologiczne w Lubelskiej Akademii WSEI

WSEI co roku przygotowuje wiele ciekawych propozycji dla kandydatów na studia. Cieszyć się mogą również ci, którzy chcą studiować psychologię. Uczelnia proponuje studia I stopnia na kierunku psychologia. W ramach tych studiów aż cztery specjalności:

 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w resocjalizacji

W Lubelskiej Akademii WSEI można podjąć także jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Oferta specjalności zadowoli każdego kto na poważnie interesuje się psychologią:

 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia kliniczna

Odrębnym kierunkiem jest psychologia dla magistrów i licencjatów. To studia dla osób, które po 2000 roku uzyskały tytuł magistra lub licencjata w zakresie nauk o zdrowiu, humanistycznych i społecznych. Realizowane są w trybie niestacjonarnym i mogą być doskonałym uzupełnieniem posiadanego już wykształcenia.

Psychologia w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie

Drugą niepaństwową uczelnią, która proponuje kandydatom kierunek psychologia jest Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie. W ofercie dwie specjalności:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia edukacyjna

Na uczelniach niepaństwowych rekrutacja na podstawie zapisu.

Zestawienie studiów psychologicznych w Lublinie poniżej

Kierunki studiów psychologicznych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia