Kierunki studiówKierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia psychologiczneTOP Łódź

Psychologia – Uniwersytet Łódzki

Psychologia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Należy także do chętnie wybieranych przez kandydatów na studia w Uniwersytecie Łódzkim. Dowiedz się więcej o tej propozycji.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Łódzkim posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Wykazuje gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Jest przygotowany teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafi korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Zna teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto absolwent dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności.

Zasadnicze cele kształcenia:

 • przekazanie gruntownej wiedzy teoretycznej, obejmującej podstawowe działy psychologii i co najmniej jedną – wybraną przez studenta – specjalność;
 • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
 • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych;
 • wykształcenie umiejętności konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań;
 • wykształcenie postaw zakładających działanie zawodowe zgodne z kodeksem etycznym psychologa;
 • wykształcenie postawy ciągłego rozwoju i dokształcania się w toku rozwoju zawodowego.

Od III roku studiów przewidywane jest uruchomienie następujących profili kształcenia profesjonalnego:

 • Psychologia rodziny i bliskich związków
 • Psychologia zdrowia i kliniczna
 • Psychologia biznesu i kariery

Główne przedmioty

 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia stresu
 • Psychologia zdrowia
 • Psychopatologia i psychologia kliniczna
 • Psychologia rozwoju człowieka

Rekrutacja na psychologię na Uniwersytecie Łódzkim

W postępowaniu rekrutacyjnym, które oparte jest na konkursie świadectw liczą się takie przedmioty jak: język obcy (nowożytny) oraz jeden do wyboru spośród: język polski, biologia, matematyka. Dodatkowe punkty za przedmioty nieobowiązkowe: maksymalnie dwa spośród język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia

Strona kierunku: PSYCHOLOGIA , Uniwersytet Łódzki

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Łódź
Studia pedagogiczne Łódź
Uniwersytet Łódzki

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia