Psychologia – Uniwersytet Łódzki

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Wykazuje gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Jest przygotowany teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafi korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Zna teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto absolwent dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności.

Zasadnicze cele kształcenia:

  • przekazanie gruntownej wiedzy teoretycznej, obejmującej podstawowe działy psychologii i co najmniej jedną – wybraną przez studenta – specjalność;
  • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
  • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych;
  • wykształcenie umiejętności konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań;
  • wykształcenie postaw zakładających działanie zawodowe zgodne z kodeksem etycznym psychologa;
  • wykształcenie postawy ciągłego rozwoju i dokształcania się w toku rozwoju zawodowego.

Od III roku studiów przewidywane jest uruchomienie następujących profili kształcenia profesjonalnego:

  • Psychologia rodziny i bliskich związków
  • Psychologia zdrowia i kliniczna
  • Psychologia biznesu i kariery

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia psychologiczne Łódź
Studia społeczne Łódź
Studia pedagogiczne Łódź
Uniwersytet Łódzki

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia