Kierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia psychologiczne

Psychologia – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci kierunku psychologia w WSBiNoZ mogą w przyszłości zajmować się psychologią społeczno-wychowawczą, kliniczną lub biznesu.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, które ma w swojej ofercie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, mają na celu organizację wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym.

Studia sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

Specjalności:

 • Psychologia społeczno-wychowawcza
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia biznesu

Perspektywy zawodowe:

 • ośrodki psychoterapii
 • poradnie młodzieżowe, rodzinne i małżeńskie
 • przychodnie i kliniki psychiatryczne, przychodnie i kliniki medycyny somatycznej
 • instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach trudnych tj. Policja, sądownictwo, więziennictwo, wojsko, centra kryzysowe, ośrodki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne
 • poradnie specjalistyczne (psychologiczne, zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży)
 • ośrodki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej)
 • ośrodki szkolno-wychowawcze, socjoterapeutyczne, domy dziecka
 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowe
 • działy personalne, agencje pracy, firmy rekrutujące
 • agencje konsultingowe
 • centra badania opinii społecznej i badań marketingowych
 • firmy doradcze i szkoleniowe
 • agencje reklamowe i PR
 • media, organizacje pozarządowe

Odwiedź stronę Uczelni i dowiedz się więcej.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia