Kierunki studiówKierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia psychologiczne

Psychologia – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

W ramach studiów na kierunku psychologia proponowanych przez SAN w Łodzi studenci mają do wyboru atrakcyjne specjalności, które decydują o przyszłej ścieżce zawodowej absolwentów.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, które prowadzi Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc.

Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Studia mają profil praktyczny, w programie dominują zajęcia praktyczne, kształtujące umiejętności i pozwalające na zdobycie kompetencji wymaganych podczas wykonywania zawodu psychologa (ćwiczenia i warsztaty).

Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii. W SAN studenci psychologii mają możliwość uzyskania uprawnień z zakresu przygotowania pedagogicznego

Specjalności:

  • Psychologia zdrowia i kliniczna
  • Psychologia doradztwa zawodowego
  • Psychologia biznesu

Psychologia zdrowia i kliniczna

Absolwent po specjalności Psychologii zdrowia i klinicznej uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia działań edukacyjnych i promowania zdrowia, stawiania diagnoz i prowadzenia terapii chorób i zaburzeń oraz niesienia pomocy psychologicznej osobom przewlekle chorym i w wieku podeszłym. Specjalność przygotowuje do pracy w roli psychologa w szpitalach, poradniach specjalistycznych oraz zakładach opiekuńczych i hospicjach, placówkach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej. Absolwent, który ukończy tą specjalizację może pracować w organizacjach zaangażowanych w wychowanie zdrowotne oraz jako specjalista w placówkach usługowych i pomocowych.

Psychologia doradztwa zawodowego

Psychologia doradztwa zawodowego to jedna z wielu specjalności psychologicznych, które skupiają się na pomaganiu ludziom w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących ich kariery zawodowej i rozwoju zawodowego. Specjaliści w tej dziedzinie łączą wiedzę z zakresu psychologii, doradztwa i rozwoju zawodowego, aby pomóc klientom zrozumieć swoje umiejętności, zainteresowania, wartości i cele, a także dopasować je do odpowiednich ścieżek kariery.

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu to dziedzina, która pozwala na zastosowanie wiedzy psychologicznej w kontekście m.in. działalności gospodarczej. Studenci tego kierunku po ukończeniu kształcenia będą posiadać umiejętność analizy w zachowaniach konsumenckich oraz procesów rekrutacji, co pozwoli im na skuteczne radzenie sobie z kwestią podejmowania decyzji w obszarze marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi. Studia na kierunku psychologia biznesu dają również możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej perswazji, negocjacji czy motywacji pracowników. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy, który zapewnia szerokie spektrum możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Strona kierunku: PSYCHOLOGIA , Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia