Kierunki studiów Łódźnewrodzaje studiów ŁódźStudiaStudia ŁódźStudia psychologiczne

Studia psychologiczne w Łodzi

Kierunek PSYCHOLOGIA znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ), jak również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych. Kierunek studiów psychologia jako studia jednolite magisterskie prowadzą m.in. Uczelnia Nauk Społecznych i Społeczna Akademia Nauk.

Studia psychologiczne wciąż należą do najczęściej wybieranych przez kandydatów. Popularność kierunku psychologia dodatkowo wzmacnia z każdym kolejnym rokiem ciekawa oferta proponowanych specjalności.

Psychologia w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat natury człowieka oraz odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem, wybierz studia psychologiczne, który prowadzi Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi (jednolite studia magisterskie). Studia trwają 10 semestrów i koncentrują się na szerokim spektrum zagadnień psychologicznych, zgłębianiu wpływu emocji i motywacji na działanie człowieka, analizach rozwoju osobowości i temperamentu, różnicach indywidualnych i relacjach międzyludzkich.

Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności osobistych oraz kompetencji psychologicznych. Zapewnia interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowywania do pracy na stanowisku psychologa w różnych przestrzeniach aktywności zawodowej oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności.

Specjalności:

  • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia,
  • Psychologia kliniczna z psychoterapią.

Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Wykazuje gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Jest przygotowany teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafi korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Zna teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto absolwent dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności.

Specjalności:

  • Psychologia rodziny i bliskich związków,
  • Psychologia zdrowia i kliniczna,
  • Psychologia biznesu i kariery.

Psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Psychologia w SAN w Łodzi to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Od wielu lat należy do najbardziej popularnych i wybieranych kierunków studiów.

Specjalności:

  • Psychologia zdrowia i kliniczna,
  • Psychologia doradztwa zawodowego,
  • Psychologia biznesu.


Dowiedz się więcej o psychologicznych kierunkach studiów w Łodzi, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów psychologicznych w Łodzi 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia