Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia Warszawa

Biotechnologia – Politechnika Warszawska

Wybierz interdyscyplinarne studia na kierunku biotechnologia – zdobądź wiedzę z wielu dziedzin nauki, studiuj na Wydziale Chemicznym PW.

Studia na kierunku biotechnologia prowadzi Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny PW).

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktykę zawodową, pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: biochemii, biologii, ekologii, mikrobiologii, matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, ochrony środowiska, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, ekonomii, nauki o zarządzaniu oraz prawa.

Absolwent potrafi:

  • posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi z zakresu biologii, biochemii i chemii oraz technikami analitycznymi oraz wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie biotechnologii;
  • formułować, rozwiązywać proste zadania inżynierskie oraz dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, formułować specyfikację w odniesieniu do surowców, operacji jednostkowych i aparatury;
  • posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i realizację zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii;
  • korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz.

Perspektywy zawodowe:

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych;
  • jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych;
  • laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne;
  • jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą biotechnologiczną;
  • instytucje związane z poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i biotechnologii.

Strona kierunku: BIOTECHNOLOGIA , Politechnika Warszawska

Więcej informacji również na stronie internetowej Wydziału: www.ch.pw.edu.pl

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia ścisłe Warszawa. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe.

Twoja uwaga kieruje się w stronę biologii? Zobacz koniecznie: studia biologiczne Warszawa. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia