Politechnika Warszawska

uczelnia publiczna, Warszawa

Politechnika Warszawska jest najstarszą polską uczelnią techniczną. Od ponad 180 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych. Władze Uczelni i wszyscy nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Politechnika Warszawska jest miejscem, w którym tradycja styka się z nowoczesnością.

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Transfer technologii, czyli oferowanie wyników badań z myślą o ich konkretnych zastosowaniach wzmacnia pozycję Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika Warszawska nie tylko wspiera rodzimych innowatorów, zamieniając ich pomysły wynalazcze w firmy, lecz także nawiązuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Uczelnia wciela w życie ideę inżynierii przejścia od pomysłu do praktyki gospodarczej.

Kierunki studiów - PW

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • ARCHITEKTURA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA STOSOWANA
 • AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
 • BIOGOSPODARKA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BUDOWNICTWO
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ
 • ELEKTRONIKA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • FOTONIKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEOINFORMATYKA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH
 • INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN
 • MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
 • MECHATRONIKA
 • MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
 • ROBOTYKA I AUTOMATYKA
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TELEKOMUNIKACJA
 • TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Filia w Płocku

 • BUDOWNICTWO
 • EKONOMIA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.pw.edu.pl/Przyszli-studenci

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.pw.edu.pl/Studia-podyplomowe-i-kursy

Kontakt

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
https://www.pw.edu.pl

PW - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim