Ekonomia – Politechnika Warszawska – Filia w Płocku

Jeśli chcesz wybrać studia ekonomiczne, sprawdź propozycję studiów w Filii PW w Płocku na kierunku ekonomia.

Studia na kierunku ekonomia prowadzi Politechnika Warszawska (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych – Filia PW w Płocku).

Kolegium prowadzi studia licencjackie na kierunku Ekonomia. Studia stacjonarne (dzienne) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Wybór specjalności następuje pod koniec 3 semestru. Program studiów, bez względu na rodzaj ukończonej specjalności umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy ekonomicznej.

Absolwent potrafi:

  • wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych i formułować praktyczne wnioski użyteczne dla decydentów;
  • wykorzystać poznane techniki pozyskiwania i gromadzenia danych z różnych źródeł, stosować standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do ich przetwarzania, analizowania oraz prezentacji;
  • prawidłowo interpretować podstawowe przepisy prawne, regulujące procesy zachodzące w całej gospodarce i wewnątrz poszczególnych podmiotów;
  • umiejętnie wykorzystać mierniki i wskaźniki ekonomiczne do opisu zjawisk i procesów gospodarczych; potrafi interpretować i oceniać tendencje rozwojowe i zależności zachodzące w rzeczywistości gospodarczej w skali krajowej i międzynarodowej;
  • sporządzać zestawienia, analizy i raporty, ułatwiające podejmowanie decyzji ekonomicznych i weryfikować ich poprawność oraz korzystać z metod oceny różnych przedsięwzięć gospodarczych.

Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności;
  • urzędy administracji publicznej;
  • banki i inne instytucje finansowe;
  • biura rachunkowe.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: www.ch.pw.edu.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STUDIA EKONOMICZNE WARSZAWA
STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA
UCZELNIE WARSZAWA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia