Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce pozwalają zdobyć solidną wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizacji i procesów gospodarczych w dobie globalizacji i rozwoju nowych technologii.

Czytaj dalej

Kierunek prawno-biznesowy – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku prawno-biznesowym pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów oraz zarządzania, pozwalając absolwentom na sprawne poruszanie się w sektorze bankowym, giełdowym i ubezpieczeniach.

Czytaj dalej

Marketing i komunikacja rynkowa – poznaj kierunek studiów!

Studenci kierunku marketing i komunikacja rynkowa zdobywają wiedzę pozwalającą na analizę zjawisk społeczno-gospodarczych, jak również projektowanie strategii i działań marketingowych organizacji gospodarczych i innego rodzaju instytucji.

Czytaj dalej

Kierunek prawno-finansowy – poznaj kierunek studiów!

Kierunek prawno-finansowy to studia, które pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii i finansów nauk o polityce i administracji, niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego oraz rachunkowości.

Czytaj dalej

Finanse i biznes międzynarodowy – studia w Łodzi

Kierunek finanse i biznes międzynarodowy to propozycja studiów, którą dla kandydatów przygotował w tym roku Uniwersytet Łódzki. Studia dla przyszłych finansistów i praktyków biznesowych.

Czytaj dalej

Kierunek prawno-ekonomiczny – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku prawno-ekonomicznym to przede wszystkim innowacyjny program nauczania, który łączy zagadnienia z obszaru prawa i ekonomii.

Czytaj dalej

Biznes elektroniczny – kierunek ekonomiczny

Biznes elektroniczny jest kierunkiem studiów, który stanowi odpowiedź na niedobór wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, potrafiącej tworzyć i obsługiwać systemy informatyczne oraz technologie internetowe wspierające prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Sprzedaż i marketing – kierunek o profilu praktycznym na studiach we Wrocławiu

Studia na kierunku sprzedaż i marketing proponuje w stolicy Dolnego Śląska Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych. Dzięki tym studiom można zdobyć kompetencje w atrakcyjnej dziedzinie jaką jest sztuka sprzedaży oraz marketing.

Czytaj dalej

Kierunek ekonomiczno-prawny – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku ekonomiczno-prawnym pozwalają zdobyć wszechstronna wiedzę z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

Czytaj dalej

Finanse i rachunkowość – popularny kierunek ekonomiczny

Program nauczania na kierunku finanse i rachunkowość obejmuje podstawową wiedzę ekonomiczną oraz szeroki zakres przedmiotów, pozwalających na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych.

Czytaj dalej

Aktuariat i analiza finansowa – poznaj kierunek studiów!

Na tym kierunku zdobędziesz praktyczną wiedzę, która pozwoli Ci obliczyć składki i rezerwy ubezpieczeniowe, oceniać ryzyko ubezpieczeniowe i rynkowe, a także zostaniesz specjalistą ds. kredytów. Bez trudu wyznaczysz margines wypłacalności, oszacujesz koszty kredytu i wycenisz papiery wartościowe.

Czytaj dalej

Komunikacja i psychologia w biznesie – studia na UMK w Toruniu

Ten praktyczny kierunek studiów, przygotowany dla kandydatów przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, to ciekawa propozycja dla osób, które czują się humanistami ale chciałyby się również sprawdzić w biznesie. Studia dają solidne podstawy to objęcia funkcji menedżerskich.

Czytaj dalej

Automatyzacja procesów biznesowych – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku automatyzacja procesów biznesowych przygotowują wykwalifikowanych specjalistów do realizacji zadań związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów biznesowych oraz umożliwiają zapoznanie się ze specyfiką pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym.

Czytaj dalej