Finanse menedżerskie – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Studia na kierunku finanse menedżerskie pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych.

Finanse menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Kierunek finanse menedżerskie zapewnia kształcenie kadr legitymujących się dyplomem studiów pierwszego i drugiego stopnia, dysponujących niezbędną wiedzą nie tylko z zakresu finansów organizacji gospodarczych, ale także znajdujących swoje miejsce w procesach podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji, ze znajomością czynników wewnętrznych oraz środowiska, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Występuje stałe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą wiedzę o finansach przedsiębiorstw, systemach ewidencji zdarzeń gospodarczych, diagnostyce i metodach optymalizacyjnych z wykorzystaniem tej wiedzy w ramach sztuki, jaką jest ustalanie celów i wspomaganie ich osiągania w podsystemach podległych zarządzającemu.

Studia przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania w podmiotach gospodarczych, finansowych oraz jednostkach administracji, na rynkach globalnych i wewnętrznych, a także do pracy eksperckiej i prowadzenia własnej działalności. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny z naciskiem na dorobek finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego.

Absolwent tego kierunku posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania w praktyce krytycznej analizy, wnioskowania, interpretacji i oceny zjawisk występujących w otoczeniu oraz ich wpływu na funkcjonowanie zarządzanego podmiotu. Studia kształtują umiejętności diagnozy, rozpoznawania ryzyka, przewidywanych zmian i rezultatów podejmowanych decyzji przez pryzmat finansów. Wiedza pozyskana dzięki przedmiotom ukierunkowanym na przyszłość powinna mu umożliwić unikanie problemów dzięki ich wcześniejszemu wykryciu, zbadaniu, poddaniu ocenie oraz znalezieniu optymalnych działań zaradczych i wspierających realizację strategii biznesowych.

Więcej informacji o kierunkach ekonomicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne Katowice. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia