Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia ekonomiczneStudia Kraków

Rachunkowość i controlling – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunek rachunkowość i controlling ma charakter unikatowy w skali kraju. Łącząc problematykę rachunkowości i controllingu uwzględnia fakt, że w środowiskach menedżerskich controlling staje się synonimem skutecznego systemu zarządzania w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia.

Controlling utożsamiany jest z systemem wspomagania kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji istotnych dla działalności przedsiębiorstwa. Trafność tych decyzji uzależniona jest od posiadania wiarygodnej informacji tworzonej i raportowanej przez system rachunkowości. Absolwenci kierunku rachunkowość i controlling mogą więc liczyć na atrakcyjne, samodzielne stanowiska pracy.

Projektując nowy, a zarazem unikatowy kierunek studiów, wszystkie działania ukierunkowano na przygotowanie planu i programu studiów dostarczającego kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu. Dla obu obszarów zabezpieczono znaczną liczbę godzin laboratoriów informatycznych, które przygotują Cię od strony praktycznej do przyszłej pracy zawodowej.

Specjalności:

  • Controlling
  • Rachunkowość

Controlling

Studia przygotowują do objęcia samodzielnych stanowisk w ramach działów controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami różnych jednostek prowadzących działalność gospodarczą, a także jednostek sfery budżetowej i jednostek samorządowych. Specjalność wyposaża także absolwenta w wiedzę ułatwiającą prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Rachunkowość

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach: księgowego, pracownika biura księgowo – podatkowego, kontrolera finansowego, dyrektora finansowego, analityka finansowego, specjalisty ds. kosztów i rachunkowości zarządczej. Może również podjąć własną działalność gospodarczą. W trakcie studiów absolwent zapoznaje się z językiem specjalistycznym z zakresu finansów, rachunkowości i podatków.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od lat przygotowuje ciekawą ofertę dla kandydatów na studia. Obejmuje ona kierunki ekonomiczne, które znajdują się na liście top kierunków w kraju – ekonomia, finanse i rachunkowość, ale też i wiele innych budzących żywe zainteresowanie. Analiza uczelni ekonomicznych w Polsce pozwala stwierdzić, że oferta kierunków i specjalności na UEK należy do jednej z najciekawszych.

Strona kierunku: RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach ekonomicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne Kraków. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ekonomiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Chcesz studiować w Krakowie i poznać inne rodzaje studiów? Przejdź do rodzaje studiów Kraków. Może zainteresujesz się informacjami o studiach z zakresu zarządzania lub studiami logistycznymi.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia