Ekonomia w Krakowie

Planujesz wybrać studia na kierunku ekonomia w Krakowie? Sprawdź jakie krakowskie uczelnie wyższe mają go w swoich ofertach!

Ekonomia jest kierunkiem, którego ukończenie daje możliwość znalezienia pracy na wielu różnych stanowiskach. Absolwenci studiów ekonomicznych nierzadko zajmują się kierowaniem zespołów pracowników, zarządzaniem transportem lub logistyką i dbają o wysoką jakość świadczonych usług przeprowadzając audyty. Osoby zainteresowane pracą z danymi mogą również pracować w działach analiz i prognoz finansowych.

Czego spodziewać się po studiach na kierunku ekonomia?

Studenci ekonomii uczą się korzystania z narzędzi matematycznych i statystycznych oraz przyswajają elementy rachunkowości i analityki finansowej. Celem pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących na rynku należy również śledzić sytuację na arenie międzynarodowej, lokalne uwarunkowania rynku, a nawet analizować indywidualne preferencje każdego klienta z osobna. Studenci ekonomii zdobywają wiedzę w każdej z tych dziedzin w ramach odpowiednich bloków zajęciowych.

Dlaczego warto studiować ekonomię w Krakowie?

Kraków to olbrzymi ośrodek akademicki, naukowy i kulturalny. Wybierając studia w Krakowie masz pewność, że nigdy nie będziesz się tu nudzić. W Krakowie ma swoje siedziby wiele firm i korporacji, zarówno polskich i zagranicznych. Są tu więc świetne perspektywy, nie tylko naukowe, ale i zawodowe.

Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, z racji profilu Uczelni, jest prawdopodobnie pierwszym adresem, pod który wypada się udać, pragnąc studiować ekonomię w tym mieście. Kierunek oferuje swoim absolwentom wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania mechanizmów gospodarczych na poziomie mikro, makro, jak również w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w procesie podejmowania decyzji dotyczących gospodarowania zasobami finansowymi, materiałowymi i ludzkimi. Bogata oferta specjalności realizowanych w ramach kierunku pozwala na zindywidualizowane studia oraz rozwijanie zainteresowań naukowych każdego studenta.

Specjalności kierunku ekonomia prowadzonego na UE w Krakowie to:

  • Analityka ekonomiczno-finansowa,
  • Ekonomia menedżerska,
  • Konsulting gospodarczy,
  • Nieruchomości i inwestycje,
  • Przedsiębiorczość i innowacje,
  • Strategie rozwoju biznesu.

Ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to wysoki poziom i prestiż. Wybierając ekonomię na UJ zdobędziesz uniwersalną wiedzę ekonomiczną. Podstawowe moduły kształcenia odnoszą się do wiedzy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, polityki gospodarczej oraz narzędzi analizy ekonomicznej. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do pracy na specjalistycznych stanowiskach związanych z ekonomią w sektorze prywatnym i publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ekonomia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Wybierając kierunek ekonomia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kandydaci mają otwartą drogę do zdobycia szerokiej wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości i finansów oraz prawa. Obok ogólnej wiedzy ekonomiczno-prawnej absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, a także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznają nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. Ważne miejsce w programie studiów zajmują światowe problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz kwestie dostosowywania się polskiego rolnictwa do wymagań jednolitego rynku europejskiego.

Specjalność:

  • Ekonomika agrobiznesu

Ekonomia społeczna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie uzyska wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne. Zdobędzie również wszechstronną i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Studia przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, sprawowania funkcji w podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych.


Poznaj ofertę i konkrety dotyczące studiów na innych uczelniach bezpośrednio ze stron poświęconych kierunkowi ekonomia.

Uczelnie prowadzące kierunek ekonomia w Krakowie:

Więcej informacji również o innych kierunkach ekonomicznych np. finansach i rachunkowości, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne w Krakowie.

Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia