Kierunki studiów BiałystokRodzaje studiów BiałystokStudiaStudia BiałystokStudia humanistyczne

Studia humanistyczne w Białymstoku

Białystok ma dla kandydatów na studia humanistyczne ciekawą propozycję, którą przygotował Uniwersytet. Oferowane kierunki studiów to np. KULTUROZNAWSTWO, zainteresowanie może wzbudzić również propozycja kierunku FILOZOFIA I ETYKA. Ofertę studiów humanistycznych uzupełniają oczywiście propozycje studiów filologicznych, historycznych, społecznych itp. zaprezentowanych oddzielnie.

Jeśli wybierasz się na studia humanistyczne, interesują Cię humanistyczne kierunki studiów na białostockich uczelniach – zobacz jakie propozycje z tego zakresu przygotował dla kandydatów Uniwersytet w Białymstoku. Zamieszczoną poniżej listę doskonale uzupełniają kierunki filologiczne, historyczne oraz część kierunków związanych z naukami społecznymi.

Filozofia i etyka na Uniwersytecie w Białymstoku

Kierunek studiów filozofia i etyka proponowany przez Uniwersytet w Białymstoku jest adresowany do absolwentów szkół średnich, w tym do studentów innych kierunków pragnących poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę o aspekty filozoficzne i etyczne oraz do osób zainteresowanych problemami filozoficznymi i moralnymi.

Studia dają wiedzę z zakresu historii filozofii i najważniejszych subdyscyplin filozoficznych (logika, ontologia, teoria poznania, filozofia społeczna), a w sposób bardziej rozbudowany z zakresu etyki ogólnej i szczegółowej.

W programie zawarte są również przedmioty interdyscyplinarne. Poza wiedzą teoretyczną i erudycyjną, wiele uwagi poświęca się praktycznym aspektom filozofii. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i nauczanie języków obcych.

Kulturoznawstwo – Uniwersytet w Białymstoku

Kierunek kulturoznawstwo to propozycja Instytutu Studiów Kulturowych UwB. Do wyboru są dwie ścieżki kształcenia. Każda wydaje się bardzo ciekawa. Pierwsza z nich to: media i komunikowanie. Druga to reklama i public relations.

Studenci specjalności Media i komunikowanie zdobędą praktyczne umiejętności w trakcie zajęć warsztatowych. Będą one dotyczyły zachowań komunikacyjnych w moderowaniu relacji instytucji z mediami, wykorzystywanych np. w pracy rzecznika prasowego a także nowych technologii informacyjnych, stosowanych w agencjach reklamowych, agencjach PR i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury audiowizualnej

Studenci specjalności Reklama i PR w ramach specjalizacji zapoznają się z zagadnieniami marketingu, narzędziami i technikami badań marketingowych, strategiami perswazyjnymi stosowanymi w reklamie i PR, funkcjonowaniem systemu mediów w Polsce, a także regulacjami prawnymi dotyczącymi dziennikarstwa i własności intelektualnej.

Kierunki studiów humanistycznych w Białymstoku 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Białystok. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia