Uniwersytet w Białymstoku

uczelnia publiczna, Białystok

W ofercie Uczelni kandydaci znajdą przede wszystkim kierunki społeczne, humanistyczne, ścisłe i przyrodnicze. Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci ponad 9 tysięcy studentów na studiach licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich i podyplomowych.

ul. Świerkowa 20 B,
15-328 Białystok,
tel. +48 85 745 70 00 (centrala); www.uwb.edu.pl/ ;
e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku UwB 02
Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 roku z przekształcenia istniejącej w stolicy Podlasia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy sprawiły, że dziś UwB jest jedną z największych i najprężniejszych jednostek akademickich w północno-wschodniej Polsce. Uczelnia zatrudnia obecnie ponad 1300 osób, w tym niemal 800 nauczycieli akademickich, którzy pracują w 9 wydziałach, 5 instytutach oraz filii w Wilnie. W ofercie Uczelni kandydaci znajdą przede wszystkim kierunki społeczne, humanistyczne, ścisłe i przyrodnicze. Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci ponad 9 tysięcy studentów na studiach licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich i podyplomowych. Studia doktoranckie prowadzone są w ramach sześciu jednostek Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Fizyki, Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Wydziału Prawa.

Kierunki studiów - Uniwersytet w Białymstoku

Na ofertę studiów, które znaleźć można wśród propozycji Uniwersytetu w Białymstoku składa się ponad 70 kierunków. Masz do wyboru studia z zakresu prawa, kierunki społeczne, przyrodnicze i ścisłe. Uczelnia przygotowała również dosyć bogatą propozycję dla humanistów, w tym sporo kierunków filologicznych. Kandydata może wybierać spośród trybów: stacjonarnego i niestacjonarnego. Zobacz proponowane kierunki.

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • prawo
 • ekonomia
 • praca socjalna
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • administracja
 • bezpieczeństwo i prawo
 • kryminologia
 • prawo i podatki w biznesie
 • zarządzanie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni. https://www.uwb.edu.pl/kandydat

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
http://www.uwb.edu.pl

Wydziały - Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Film promocyjny

Zobacz fajną filmową impresję o Uniwersytecie w Białymstoku. Posłuchaj kojącego brzmienia głosu Krystyny Czubówny.

Lokalizacja

Studia w Białymstoku i województwie podlaskim