Kierunki studiów BiałystokStudia BiałystokStudia filologiczne

Filologia angielska z językiem hiszpańskim – Uniwersytet w Białymstoku

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska z językiem hiszpańskim otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku filologia angielska z językiem hiszpańskim pozwalają mu zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim w praktyce zawodowej.

Absolwent tego kierunku osiąga wysoki poziom praktycznej znajomości języka angielskiego. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

W ciągu trzech lat studiów student zdobywa kompetencję lingwistyczną i komunikacyjną w języku hiszpańskim na poziomie B1+/B2 (kurs od podstaw). 

Oprócz biegłości w posługiwaniu się oboma językami w każdej ze sfer życia codziennego: prywatnej, edukacyjnej, publicznej, student zdobywa umiejętności posługiwania się każdym z nich (w zakresach zależnych od wyboru modułu specjalizacyjnego), w ściśle określonych obszarach specjalizacyjnej komunikacji zawodowej:  usługi, prawo, ekonomia, turystyka i komunikacja, internet, zarządzanie.

Co robią absolwenci po kierunku filologia angielska z językiem hiszpańskim?

Absolwentów filologii możesz spotkać w:

  • instytucjach kultury i administracji państwowej,
  • branży biznesowej,
  • w wydawnictwach i redakcjach czasopism oraz środkach masowego przekazu,
  • turystyce i sektorze usług,
  • agencjach reklamowych i public relations.

Strona kierunku: FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM , Uniwersytet w Białymstoku

Poznaj inne propozycje kierunków: Uniwersytet w Białymstoku

Chcesz może dowiedzieć się więcej o kierunkach filologicznych. Zobacz stronę studia filologiczne Białystok. Dla osób, które szukają innych ofert, także w innym mieście niż Białystok przydatna może okazać się strona studia filologiczne  w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia