Administracja – Uniwersytet w Białymstoku

Studia na kierunku administracja proponowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku to gwarancja zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu prawa, ekonomii, komunikacji, etyki.

Podczas studiów zdobędziesz takie umiejętności jak: rozwiązywanie problemów zawodowych, komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawne posługiwanie się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywne uczestniczenie w pracy grupowej oraz organizowanie i kierowanie niewielkimi zespołami, a także poznasz alternatywne metody rozwiązywania sporów (m.in. negocjacje i mediacje).

Dzięki studiom zdobędziesz wiedzę dotyczącą samodzielnego podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się zarówno znajomością prawa, jak i umiejętnością stosowania go w praktyce. Jako absolwent opanujesz język obcy na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz posiądziesz umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu administracji i prawa.

Gdzie możesz pracować po kierunku administracja?

  • w instytucjach rządowej oraz samorządowej administracji publicznej,
  • w sektorze niepublicznym, tj. fundacje, stowarzyszenia, placówki kulturalne, firmy prywatne, czy inne organizacje pozarządowe,
  • w instytucjach krajowych i międzynarodowych,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej,
  • w organach partii politycznych.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Białystok
Studia prawnicze Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia