Prawo w Białymstoku

Gdzie studiować kierunek prawo w Białymstoku?

Studia na kierunku prawo są po to, by zdobyć wiedzę z zakresu różnych obszarów prawa, uzupełnioną o wiadomości z zakresu innych nauk społecznych m.in.: administracji, kryminologii, socjologii, ekonomii, a także z zakresu nauk humanistycznych: etyki, historii i filozofii.

Na studiach nauczysz się analizować teksty prawnicze, interpretować przepisy, posługiwać się regułami logicznego rozumowania. Poznasz także język prawniczy, zasady komunikacji interpersonalnej, alternatywne metody rozwiązywania sporów (m.in. negocjacje i mediacje) oraz opanujesz umiejętność rozwiązywania różnych problemów praktycznych.

Ukończenie studiów prawniczych daje absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji itd.

Zastanawiasz się może, co będziesz robić, gdzie będziesz mógł pracować po skończeniu studiów na prawie Białymstoku? Możliwości będzie wiele:

 • w korporacjach prawniczych (po ukończeniu aplikacji prawniczej) jako adwokat, radca prawny, komornik, notariusz, rzecznik patentowy, doradca podatkowy,
 • w organach wymiaru sprawiedliwości, w szczególności na stanowisku sędziego czy prokuratora,
 • w organach ścigania i służbach mundurowych,
 • w jednostkach administracji publicznej,
 • w przedsiębiorstwach państwowych,
 • w sektorze prywatnym (finanse, bankowość, zarządzanie itp.),
 • w środowisku międzynarodowym (korporacje, instytucje, wolne zawody),
 • w polityce.

Kierunek prawo oferuje Uniwersytet w Białymstoku. Kandydatów mogą zainteresować inne kierunki na Wydziale Prawa UwB

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Kryminologia

Uczelnie prowadzące kierunek prawo w Białymstoku

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia