Kierunki studiów KrakówNowerodzaje studiów KrakówStudiaStudia KrakówStudia prawnicze

Studia prawnicze w Krakowie

Studia prawnicze w Krakowie to zarówno propozycja studiów na kierunku administracja oraz na prestiżowych studiach magisterskich na kierunku prawo.

Studia prawnicze w Krakowie to również takie kierunki studiów jak prawo własności intelektualnej i nowych mediów oraz prawo kanoniczne. Kandydaci na ten rodzaj studiów, czyli studia prawnicze, mają duży wybór uczelni państwowych i niepaństwowych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dowiedzieć się trochę więcej.

Kierunek administracja na krakowskich uczelniach

W różnych tekstach na temat kierunku administracja pojawia się wątek związany z tym, że te studia nie muszą być wcale nudne. To oczywiste, że praca urzędnika może być ciekawa, nawet pasjonująca.

Studia przygotowują do pracy urzędniczej w administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Studenci są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu znajomość zasad prawa i umiejętności zastosowania ich w praktyce.

Z obserwacji rynku edukacyjnego wynika jednak, że coraz mniej szkół wyższych proponuje kierunek administracja. W Krakowie masz jednak wciąż duży wybór. Z uczelni niepaństwowych administrację studiować można w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Studia I stopnia można kontynuować na studiach magisterskich.

Wybrane zagadnienia realizowane podczas studiów:

 • rola administracji publicznej i jej instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa,
 • proceduralne aspekty stosowania prawa,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • prawo administracyjne,
 • postępowanie administracyjne,
 • metody i techniki zarządzania organizacjami,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • prawo pracy,
 • źródła polskiego prawa karnego,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • techniki pracy biurowej.

Może kandydatów zainteresować oferta trzech uczelni państwowych, które również proponują studia na kierunku administracja. Są to: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Wyróżnikiem kierunku administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego i profesjonalnego wykonywania zadań, jakie zostały postawione przed współczesną administracją zarówno publiczną, jak i prywatną. Dlatego oferta programowa odzwierciedla interdyscyplinarność zagadnień i złożoność administracji, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych, organizacyjnych itd.

Nauka realizowana jest w ramach dwóch specjalizacji:

 • Procedury w administracji
 • Business Administration

Kierunek administracja obecny w ofercie Wydziału Prawa i Administracji UJ to szansa uzyskania wszechstronnego wykształcenia, które pozwala budować karierę urzędniczą, ale również podjąć pracę jako specjalista w korporacjach finansowych lub branży projektowej. Będziesz właściwie przygotowany aby samodzielnie podjąć i prowadzić dowolną działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. 

Prestiżowy kierunek prawo na uczelniach w Krakowie

W rankingach wydziałów prawa na polskich uczelniach czołowe miejsca zajmują w kategorii uczelni publicznych Uniwersytet Jagielloński oraz w kategorii uczelni niepublicznych Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego.

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Jednym z głównych celów kształcenia przyszłych prawników jest przygotowanie do zakończonego sukcesem uczestnictwa w egzaminach na wszystkie aplikacje prawnicze: sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Najlepiej oceniany w Polsce Wydział Prawa i Administracji UJ to również propozycja jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

Wybór przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych należy do Ciebie, możesz wybierać spośród ponad 100 pozycji, to Ty podejmujesz decyzje, co studiujesz. Ostatnim etapem jest praca magisterska i egzamin magisterski. Obecność na większości zajęć nie jest obowiązkowa – masz pełny wpływ na rytm swojej nauki. Z każdym rokiem zwiększamy liczbę oferowanych warsztatów, czyli zajęć o charakterze praktycznym oraz przedmiotów prowadzonych w języku obcym. Studia niestacjonarne są prowadzone w trybie zjazdowym (co dwa tygodnie) od piątku do niedzieli, ale nic nie stoi na przeszkodzie abyś uczestniczył w zajęciach w tygodniu.

Wydział Prawa i Administracji proponuje także studia prawnicze na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studia koncentrują się wokół najistotniejszych dziedzin szeroko pojętego prawa własności intelektualnej umożliwiając tym samym nabycie specjalistycznej wiedzy w obszarze prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa mediów. Jednocześnie studenci zdobywają podstawową wiedzę prawniczą w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrozumienia funkcjonowania prawa własności intelektualnej w realiach gospodarczych. Program uzupełniają zagadnienia poza-prawnicze w postaci funkcjonowania mediów, etyki w dziennikarstwie, narzędzi informatycznych w dziedzinie własności intelektualnej, itp. Większość zajęć ma charakter praktyczny i jest prowadzona przez doświadczonych ekspertów w swojej dziedzinie.

Prawo jako studia jednolite magisterskie znajdziecie na UKEN w Krakowie oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów m.in.: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego oraz komornika sądowego, a także do podejmowania aktywności o charakterze urzędniczym, gospodarczym i społecznym. Status absolwenta kierunku prawo umożliwia zatrudnianie wszędzie tam, gdzie stosuje się prawo oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź pełnienie funkcji menedżera.

Lista kierunków prawniczych i uczelni, na których w Krakowie można podjąć naukę. Przed ostatecznym wyborem kierunku przeczytaj informacje przygotowane przez uczelnie.

Kierunki studiów prawniczych w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze w Krakowie. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Prawo w Krakowie

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo należą do jednych z…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia