Uniwersytet w Białymstoku, rekrutacja, kierunki studiów

W ofercie Uczelni kandydaci znajdą przede wszystkim kierunki społeczne, humanistyczne, ścisłe i przyrodnicze. Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci ponad 9 tysięcy studentów na studiach licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich i podyplomowych.

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 r. z przekształcenia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy oraz wielkość realizowanych zadań sprawiły, że uczelnia stała się jedną z największych jednostek akademickich w północno-wschodniej części Polski. Oferta edukacyjna Uczelni dostosowana jest do potrzeb i możliwości regionu oraz specyficznych warunków geopolitycznych. Uczelnia rozwija badania związane z tematyką pogranicza, kontynuując rozpoczętą w 2013 r., współpracę w tym zakresie z partnerskimi ośrodkami akademickimi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji zrzeszonymi w Sieci Uniwersytetów Pogranicza.

Już wiadomo, jaką ofertę dla kandydatów na studia przygotował Uniwersytet w Białymstoku na nowy rok akademicki. Największa uczelnia Podlasie przygotowała 43. kierunki studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Kandydaci mogą wybierać z szerokiego wachlarza nauk: humanistycznych, społecznych, prawniczych, biologicznych, filologicznych itp.

Lista kierunków poniżej to studia stacjonarne I stopnia oraz studia jednolite magisterskie. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi studia jednolite na trzech kierunkach. Są to prawo, pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Kierunki studiów na Uniwersytecie w Białymstoku

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Biologia
 • Chemia
 • Ekobiznes
 • Ekonomia
 • Ekonomia – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
 • Ekonomiczno-prawny
 • Europeistyka – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
 • Filologia polska
 • filologia angielska
 • filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • filologia angielska z językiem niemieckim
 • filologia angielska z językiem rosyjskim
 • filologia francuska – nauka języka od podstaw (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
 • filologia rosyjska
 • filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
 • filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu
 • język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy
 • język francuski stosowany z hiszpańskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego i hiszpańskiego od podstaw) – edukacja dwujęzyczna
 • Filozofia i etyka
 • Fizyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Informatyka – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
 • Informatyka i ekonometria
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • Kognitywistyka i komunikacja
 • Kryminologia
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Mikrobiologia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia wschodnie
 • Zarządzanie

Większość kierunków realizowana jest na studiach w Białymstoku. Zwróć uwagę na to, że trzy kierunki prowadzone są poza granicami naszego kraju, w Wilnie na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia