Uniwersytet w Białymstoku, rekrutacja, kierunki studiów

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 r. z przekształcenia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy oraz wielkość realizowanych zadań sprawiły, że uczelnia stała się jedną z największych jednostek akademickich w północno-wschodniej części Polski. Oferta edukacyjna Uczelni dostosowana jest do potrzeb i możliwości regionu oraz specyficznych warunków geopolitycznych. Uczelnia rozwija badania związane z tematyką pogranicza, kontynuując rozpoczętą w 2013 r., współpracę w tym zakresie z partnerskimi ośrodkami akademickimi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji zrzeszonymi w Sieci Uniwersytetów Pogranicza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU – PROFIL UCZELNI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia