Kierunki studiów Lublinrodzaje studiów LublinStudiaStudia LublinStudia prawnicze

Studia prawnicze w Lublinie. Jakie kierunki, na których lubelskich uczelniach

Studia prawnicze należą do tych, którymi maturzyści interesują się ze szczególną uwagą. Szansa na podjęcie nauki na którymś z kierunków prawniczych w Lublinie jest całkiem spora. Ten rodzaj wykształcenia zdobyć można na lubelskich uczelniach państwowych i niepaństwowych.

Przyszli studenci mogą wybrać jedną z ofert, które przygotowały UMCS (Wydział Prawa i Administracji UMCS) Kandydat na studia prawnicze może skorzystać również z propozycji KUL (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Kierunki prawnicze obecne również na uczelniach niepublicznych w Lublinie: np. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji oraz Lubelska Akademia WSEI.

Zasadniczo są dwa podstawowe kierunki studiów, które uznać można za prawnicze. Prawo, realizowany najczęściej jako studia jednolite magisterskie. Studia trwają wówczas 5 lat. Drugi kierunek to administracja, studia licencjacki z możliwością kontynuowania nauki na studiach II stopnia). Oba kierunki należą do grupy TOP kierunków, czyli takich, które są najchętniej w skali całego kraju wybierane przez kandydatów. W ofercie lubelskich uczelni znaleźć można również kierunki takie jak prawo kanoniczne, kierunek prawno-biznesowy, kierunek prawno-administracyjny.

Kierunek administracja w Lublinie

Administrację w Lublinie studiować można na dwóch uczelniach państwowych i dwóch niepaństwowych. Studia licencjackie na kierunku administracja przygotują m.in. do pracy w:

 • urzędach gmin
 • starostwach powiatowych
 • urzędach marszałkowskich
 • urzędach wojewódzkich
 • urzędach pracy
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych
 • placówkach kultury
 • działach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • organach partii politycznych
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych
 • firmach doradczych i konsultingowych

Studia na kierunku Administracja I stopnia skierowane są do osób pragnących zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze administracji zarówno publicznej, jak i prywatnej, rządowej i samorządowej oraz współpracujących z nimi instytucji otoczenia gospodarczego i społecznego.

UMCS

Te podstawowe cele kierunku administracja realizowane są na UMCS ramach dwóch specjalności:

 • Administracja lokalna i regionalna,
 • Administracja rządowa

O kierunku administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dowiedz się więcej z filmu:

Ciekawą ofertę studiów znajdziecie również w Lubelskiej Akademii WSEI. Kierunek administracja realizowany jest zarówno jako studia licencjackie oraz jako studia drugiego stopnia, czyli magisterskie. Kandydaci mogą doświadczać studiów na dwóch specjalnościach:

 • administracja publiczna
 • E-administracja

Studia na administracji można również podjąć w WSPA w Lublinie

Studiując Administrację w WSPA nie tylko zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu nauk o administracji, ale będziesz też uczestniczyć w realizowanym przez uczelnię projekcie kreatywnym.

Studia na UMCS to nie tylko kierunek administracja. W ofercie uczelni dodatkowo kierunek prawno-administracyjny oraz kierunek prawno-biznesowy.

Kierunek prawno-administracyjny oraz kierunek prawno-biznesowy na UMCS

Kierunek prawno-administracyjny na UMCS to świetna propozycja dla tych, którzy odnajdują się w pracy urzędniczej, gdzie wymaganie znajomości prawa, w szczególności administracyjnego, jest poważnym atutem. Sylwetka absolwenta tych studiów uwypukla to, że zna on krajowe i ponadnarodowe źródła prawa oraz treść przepisów niezbędnych w pracy urzędnika administracji, a także różnorodne metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni. Posiada również wiedzę o organach stosujących prawo, ich genezie, strukturze organizacyjnej, kompetencjach, sposobach procedowania przed nimi oraz perspektywach rozwoju. Jest świadomy złożonych zależności między organami stosującymi prawo oraz podmiotami, wobec których jest ono stosowane, a także podstawowych ekonomicznych uwarunkowań działalności urzędnika administracji; w szczególności zasada i pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

Kierunek prawno-biznesowy na UMCS to oferta dla tych, którzy chcą wykorzystać znajomość prawa w działalności biznesowej. Kierunek przygotuje absolwenta do pracy na wszelkich stanowiskach, na których wymagana jest zarówno wiedza z zakresu prawa, jak i ekonomii. Zatem w różnych instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Na tych studiach zagłębisz się w podstawy prawa, a także mikroekonomii, zarządzania czy marketingu.

Studia na kierunku prawo w Lublinie

Prestiżowe studia na kierunku prawo prowadzą w Lublinie UMCS oraz KUL. Próżno szukać na ten moment tego kierunku na uczelniach niepaństwowych. Obrazowo możliwości absolwenta studiów opisuje UMCS:

Możliwości jest wiele, prawo otwiera naprawdę wiele drzwi, tylko od Ciebie zależy, z których zechcesz skorzystać i na jaką aplikację się zdecydujesz (jeśli w ogóle o niej myślisz). Z wykształceniem prawniczym i odpowiednimi uprawnieniami pracować możesz przede wszystkim w sądach, prokuraturach czy kancelariach.

Możesz wykonywać takie zawody, jak: sędzia, adwokat, radca prawny, notariusz, prokurator, referendarz sądowy, komornik sądowy, kurator sądowy. Wiedza prawnicza przydaje się także w organach administracji publicznej czy różnego rodzaju instytucjach prywatnych. Prawnicy często potrzebni są też w dużych, międzynarodowych firmach. Zawsze możesz pomyśleć o własnej praktyce lub studiach w szkole doktorskiej i karierze naukowej.

Jednolite magisterskie studia na kierunku prawo oferuje kandydatom również KUL. O charakterze tych studió dowiedz się więcej z filmu:

Katolickie Uniwersytet Lubelski proponuje również studia jednolite magisterskie na kierunku prawo kanoniczne. Studia przygotowują do pracy w administracji kościelnej (prawnik w instytucjach kościelnych – trybunały kościelne, kurie diecezjalne i zakonne), w sądownictwie kościelnym, w poradnictwie prawnym.

Jak widać oferta uczelni w zakresie studiów prawniczych w Lublinie jest bogata. Warto poświęcić trochę czasu na jej poznanie, by wybrać dla siebie najlepszą opcję.

Skorzystaj z listy kierunków prawniczych w Lublinie, żeby zdobyć więcej informacji

Kierunki studiów prawniczych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze Lublin. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Prawo w Lublinie

Gdzie studiować kierunek prawo w Lublinie? To pytanie stawia sobie wielu kandydatów,…

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia