Prawo w biznesie – studia w Lublinie

Zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów prawnych, zarządzania i obsługi organizacyjnej podmiotu gospodarczego.

Studia na kierunku prawo w biznesie prowadzi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Studenci tego kierunku nabywają umiejętności m.in. w zakresie całościowego procesu zawierania i realizowania umów gospodarczych, współpracy biznesu z organami administracji publicznej i samorządowej, zarządzania i obsługi organizacyjnej podmiotu gospodarczego. Nabędą również kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów prawnych, w tym polubownych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych, oraz nauczą się jak w sposób efektywny i kompetentny wspierać prawnika odpowiedzialnego za całościową obsługę dużej firmy lub korporacji.

W trakcie studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki (160 godzin praktyk, m.in. w dziale finansowo-księgowym, personalnym lub prawnym).

Perspektywy zawodowe – studia przygotowują do:

  • wykonywania obowiązków prawnika (in-house lawyer) w przedsiębiorstwach, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumiejący procesy biznesowe oraz oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
  • pracy m.in.: w działach finansowo-księgowych, personalnych, prawnych, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą oraz w jednostkach administracji publicznej, jako członek organów spółki, jak również osoba samodzielnie prowadząca przedsiębiorstwo; przykładowym miejscem podjęcia pracy po ukończeniu studiów mogą być urzędy miejskie na stanowisku referenta, w przedsiębiorstwach na stanowiskach asystenta członka zarządu lub członka komisji rewizyjnej, w kancelariach prawnych na stanowisku sekretarza;
  • uczestnictwa w zajęciach: z dziedziny prawa, finansów i rachunkowości, wiedzy o gospodarce, handlu międzynarodowego, funduszy europejskich, psychologii biznesu i marketingu.

Uczelnie prowadzące kierunek prawo w biznesie w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze Lublin. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Czytaj także:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia