Kierunki studiów BiałystokStudia BiałystokStudia społeczne

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet w Białymstoku

Na kierunku stosunki międzynarodowe proponowanym przez Uniwersytet w Białymstoku, dokładniej Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB, znajdziesz możliwość podjęcia nauki w ramach trzech ścieżek kształcenia. Pierwsza z nich to bezpieczeństwo międzynarodowe. Druga ma charakter amerykanistyczny. Trzecia dotyczy wschodoznawstwa.

Stosunki międzynarodowe to nowoczesny kierunek, uwzględniający przemiany i wymagania współczesnego świata. Studia adresowane są do osób o interdyscyplinarnych zainteresowaniach, zafascynowanych bieżącymi wydarzeniami politycznymi postrzeganymi w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych, religijnych etc.

Plan studiów obejmuje obowiązkowe moduły:

Moduł nauk społecznych – wstęp do prawa, ochrona praw własności intelektualnej, procesy demograficzne we współczesnym świecie i ich konsekwencje, ekonomia, nierówności społeczne we współczesnym świeci, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe prawo publiczne, problemy mniejszości, filozofia polityki, socjologia;

Moduł politologiczny – wstęp do nauki o państwie i polityce, geografia polityczna, globalizacja i regionalizacja, procesy transformacji na obszarze poradzieckim, polityka zagraniczna III RP, wstęp do stosunków międzynarodowych, stosunki międzynarodowe w wybranych regionie świata (Azja), stosunki międzynarodowe w wybranych regionie świata (Afryka), stosunki międzynarodowe w wybranych regionie świata (Ameryka Łacińska), współczesne systemy polityczne, teoria stosunków międzynarodowych;

Moduł historyczny – przemiany cywilizacyjne współczesnego świata, historia świata i Polski po 1945 roku, historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki kulturalne, polityka zagraniczna mocarstw po zakończeniu zimnej wojny, najnowsza historia wschodnich sąsiadów Polski (po 1991 r.), prawa człowieka, protokół dyplomatyczny, organizacje międzynarodowe, historia integracji europejskiej, religie świata, doktryny polityczne, polityka zagraniczna państw poradzieckich, przemiany systemów międzynarodowych.

Czym możesz się zajmować po kierunku stosunki międzynarodowe?

  • Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej.
  • Może szukać zatrudnienia w placówkach współpracujących z zagranicą oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych.
  • Studenci wybierający ścieżkę kształcenia bezpieczeństwo międzynarodowe są przygotowani do pracy w instytucjach bezpieczeństwa.
  • Po ścieżce kształcenia amerykanistycznej absolwent może podjąć pracę w firmach i instytucjach, współpracujących z partnerami z USA.
  • Po ścieżce kształcenia wschodoznawczej absolwent może podjąć pracę w firmach i instytucjach współpracujących z podmiotami z obszaru Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy.

Poznaj inne propozycje kierunków: Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Białystok. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia