Kognitywistyka i komunikacja – Uniwersytet w Białymstoku

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o umyśle, procesach poznawczych i komunikacji – we wszelkich ich funkcjach, polegających na pozyskiwaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji.

Kognitywistykę interesują naturalne systemy poznawcze i komunikacyjne (ludzie, zwierzęta) oraz systemy informacyjne wytworzone przez człowieka (sztuczna inteligencja, roboty kognitywne).

Kognitywistyka i komunikacja jest sprofilowaną wersją kognitywistyki w jej najnowszej fazie rozwojowej, w której bada się rolę czynników społeczno-kulturowych w działaniu umysłu, poznania i procesów komunikacyjnych.

Program kształcenia kognitywistyki i komunikacji jest interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty z zakresu humanistyki kognitywnej, kognitywistyki społecznej oraz dyscyplin logiczno-informatycznych.

W programie studiów podkreślono również rolę filozofii kognitywnej zajmującej się analizą filozoficznych aspektów komunikacji, języka, poznania, sztucznej inteligencji i badań nad mózgiem.

Gdzie możesz pracować po kierunku kognitywistyka i komunikacja?

Absolwent kognitywistyki i komunikacji będzie znajdował zatrudnienie w firmach informatycznych w rozwiązywaniu problemów dostosowania technologii elektronicznej do potrzeb, umiejętności i możliwości użytkowników tych technologii, w firmach reklamowych, doradczych i marketingowych, jako specjalista z zakresu komunikacji społecznej, w tym komunikacji elektronicznej, jako pracownik odpowiedzialny za komunikację z interesariuszami: kreowanie wizerunku firmy, przygotowanie ofert, komunikatów promocyjnych i reklamowych, jako doradca w zakresie rozwoju zdolności poznawczych w obszarze szeroko rozumianej działalności dydaktycznej i wychowawczej, jako specjalista komunikacji społecznej w szeroko rozumianej działalności społecznej i kulturalnej.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Białystok
Studia humanistyczne Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia