Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Uniwersytet w Białymstoku

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku wyposażą Cię w wiedzę i praktyczne umiejętności profesjonalnych działań w obszarze opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym.

Zdobędziesz pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną wiedzę, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, komunikacji interpersonalnej, planowania i realizacji działań opiekuńczo- wychowawczych (w tym o charakterze profilaktycznym oraz terapeutycznym). Studia umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (np. szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych) i placówkach pomocowych.

Gdzie możesz pracować po kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza?

Studia wyposażają w uprawnienia merytoryczne i metodyczne do pracy w zawodzie pedagoga i wychowawcy.

Po ukończeniu studiów pedagogika opiekuńczo-wychowawcza możesz podjąć pracę jako pedagog-wychowawca w świetlicach, bursach, internatach, w placówkach opieki całkowitej i częściowej, jako pedagog w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, w szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Białystok
Studia pedagogiczne Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia