Praca socjalna – Uniwersytet w Białymstoku

W trakcie studiów na kierunku praca socjalna, realizowanych przez Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku wyposażony zostaniesz w szeroki zakres wiedzy przydatny do rozumienia i interpretowania rzeczywistości społecznej oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej. Zdobędziesz wiedzę z obszaru pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii oraz prawa.

Wyposażony zostaniesz w wiedzę dotyczącą pracy socjalnej i opieki społecznej w wybranych krajach europejskich. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą udzielania pomocy jednostkom oraz grupom społecznym znajdującym się w trudnym położeniu (m.in. z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnień, starości, przestępczości, migracji lub uchodźstwa).

Nabędziesz umiejętności diagnozowania zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych oraz zdolności komunikacyjne niezbędne w pracy z podopiecznymi oraz współdziałaniu z instytucjami środowiska lokalnego.

Nauczysz się opracowywać i realizować projekty socjalne.

Gdzie możesz pracować po kierunku praca socjalna?

Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pracownika socjalnego, umożliwiają podjęcie pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej, placówkach dla bezdomnych, osób uzależnionych, w zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców, w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom społecznym.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Białystok
Studia pedagogiczne Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia