Kierunki studiów BiałystokRodzaje studiów BiałystokStudiaStudia BiałystokStudia społeczne

Studia społeczne w Białymstoku

Studia społeczne w Białymstoku to możliwość podjęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, PRACA SOCJALNA, KRYMINOLOGIA, SOCJOLOGIA. Poznać warto przede wszystkim ofertę kierunków studiów, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet w Białymstoku.

Jeśli interesują Cię studia społeczne w Białymstoku, to najwięcej propozycji z tego zakresu ma dla kandydatów na studia Uniwersytet w Białymstoku. Społeczne kierunki studiów prowadzą również Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach, czy też uczelnie niepubliczne w Białymstoku i Łomży.

Socjologia na Uniwersytecie w Białymstoku

Atutem studiów na tym kierunku jest szeroki zakres przedmiotów, który umożliwia rozwijanie wielu różnych zainteresowań. Jednocześnie, program nakierowany jest nie tylko na zgłębianie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności realizacji badań opinii i badań marketingowych, ale również ćwiczenie tzw. umiejętności miękkich, m. in. na pogłębianie samodzielności i refleksyjności, komunikatywności, autoprezentacji, umiejętności zarządzania zespołem, wyczulenia na kwestie społeczne.

Absolwenci i absolwentki socjologii na UwB znajdą zatrudnienie na stanowiskach związanych z nowymi mediami i tradycyjnym dziennikarstwem, w sektorze kreatywnym, firmach z branży ICT, w instytucjach publicznych, ośrodkach badań opinii i badań marketingowych, działach PR i HR korporacji i organizacjach pozarządowych.

Praca socjalna na Uniwersytecie w Białymstoku

Absolwenci kierunku praca socjalna zdobędą m.in. ogólną wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać człowieka oraz procesy społeczne, wpływające na jego kondycję psychofizyczną i zachowanie w środowisku społecznym. Zdobyte umiejętności pozwolą realizować zadania stawiane pracownikom socjalnym: diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej.

Absolwent pracy socjalnej na UwB posiada kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom społecznym. Jest przygotowany do pracy z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o innych kierunkach studiów z tego zakresu, dostępnych w Białymstoku. Skorzystaj z poniższej listy!

Kierunki studiów społecznych w Białymstoku 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Białystok. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia