Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia społeczne

Kryminologia w Lublinie

Kierunek studiów kryminologia zaciekawi wszystkich tych, którzy poszukują interdyscyplinarnej wiedzy. Kryminologia jako nauka łączy zagadnienia prawa, psychologii, socjologii i nauk o bezpieczeństwie. Poznaj propozycję tych studiów na uczelniach w Lublinie.

Jeśli interesuje Cię podęcie studiów w Lublinie na kierunku kryminologia warto zwrócić uwagę na propozycję, którą dla kandydatów przygotowały Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Kryminologia na UMCS w Lublinie

Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, które wpływają na przestępczość. Dowiesz się, jaka jest geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, jakie są rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.

Studia wyposażą Cię także w wiedzę o prawie karnym (materialnym, procesowym i wykonawczym), prawie policyjnym, służbach mundurowych, mechanizmach zachowań ludzkich, kryminalistyce, wiktymologii, psychologii, socjologii, metodach pomiaru i analizy zjawisk przestępczych.

Umożliwi Ci to badanie motywacji przestępców, zrozumienie, jakie czynniki społeczne oraz indywidualne doprowadziły ich do dokonania zbrodni oraz jakie są jej skutki. Dzięki temu będziesz w stanie opracowywać skuteczne sposoby wykrywania, zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także prowadzić skuteczne działania profilaktyczne i resocjalizacyjne.

Co po studiach?

Po kryminologii znajdziesz zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, jednostki prokuratury), służbach mundurowych (w szczególności Policja i Służba Więzienna), organizacjach pozarządowych, które zajmują się działalnością resocjalizacyjną i wychowawczą, laboratoriach kryminalnych, a także organy administracji publicznej.

Wiedza pozyskana w trakcie studiów umożliwi Ci również prowadzenie działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej (szczególnie w zawodzie kuratora sądowego), sporządzanie analiz i ekspertyz kryminologicznych na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych, a także ułatwi prowadzenie działalności mediacyjnej i negocjacyjnej. Możesz także kontynuować naukę na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Należy wybrać dwa przedmioty spośród:  geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia. 

Kierunek kryminologia w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia