Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia pedagogiczne

Pedagogika w Krakowie

Interesują Cię studia na kierunku pedagogika w Krakowie? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku? Jakie są perspektywy zawodowe?

Gdzie studiować kierunek pedagogika w Krakowie?

Studia na kierunku pedagogika w Krakowie proponują uczelnie publiczne: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Pedagogikę proponuje również uczelnia niepubliczna: Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego. Dowiedz się więcej!

Pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku pedagogika, prowadzone przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, poszerzają horyzonty, pogłębiają świadomość siebie i uczą relacji z drugim człowiekiem.

Kierunek ten łączy wiedzę z czterech dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Przygotowuje absolwentów, którzy będą kompetentnie i profesjonalnie realizować działania pedagogiczne zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego oraz kulturalnego w różnych środowiskach wychowawczych.

Oferowane w ramach kierunku studiów specjalności są odzwierciedleniem zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych pedagogów podejmujących pracę w obszarze opieki i wsparcia jednostki (dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym zwłaszcza w wieku senioralnym) i rodziny oraz w sferze społecznych i kulturowych działań animacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych. Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia studentów.

Specjalności:

 • Animacja społeczno-kulturowa;
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza.

Pedagogika na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, proponowanym przez Uniwersytet KEN w Krakowie, będzie przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, wychowawczej w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, w placówkach wsparcia dziennego oraz instytucjach pieczy zastępczej, firmach szkoleniowych, centrach aktywności w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, a także samozatrudnienia. 

Absolwent tego kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, zdobędzie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej:

 • pedagoga,
 • andragoga,
 • wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych, instytucjach pieczy zastępczej, służbie więziennej, ośrodkach readaptacji społecznej,
 • animatora czasu wolnego,
 • pedagoga animacji kulturalnej,
 • specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • wykładowcy na kursach (edukator, trener),
 • opiekuna w ośrodkach dla cudzoziemców, placówkach dla samotnych matek, klubach integracji społecznej, schroniskach dla bezdomnych,
 • specjalisty profilaktyki społecznej w centach pomocy rodzinie, w strukturach prewencyjnych policji.

Pedagogika na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Studia pierwszego stopnia kierunku pedagogika, prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, przygotowują do pracy w obszarze pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Praktyczny charakter kształcenia pozwoli na optymalne wykorzystanie przez absolwentów zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarze związanym z wybraną specjalnością.

Specjalności:

 • Resocjalizacja z socjoterapią;
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Pedagogika w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie

Absolwent studiów na kierunku pedagogika, które proponuje kandydatom Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, będzie przygotowany do pracy w placówkach oświatowych i poradniach pedagogicznych. Studenci w trakcie studiów zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i nauk biomedycznych w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodu.

W zależności od realizowanej ścieżki edukacyjnej kariera absolwenta tego kierunku może się rozwinąć w kierunku pracy z dziećmi, dorosłymi lub osobami starszymi.

Ścieżki edukacyjne:

 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną;
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne);
 • Resocjalizacja kreująca.

Pedagogika stosowana w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika stosowana, prowadzone na profilu praktycznym.

Uczelnia oferuje studiowanie na nowoczesnych, nienauczycielskich ścieżkach specjalizacyjnych dających gruntowne przygotowanie zawodowe:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii;
 • Pedagogika pracy i edukacja dorosłych w nowoczesnym biznesie;
 • Psychopedagogika z elementami coachingu (w przygotowaniu).

Kierunek pedagogika stosowana jest pierwszym kierunkiem pedagogicznym o takim profilu w Polsce. Dzięki kształceniu do konkretnych zawodów pedagogicznych stwarza szerokie możliwości podjęcia pracy. Zgodnie z potrzebami społeczno-gospodarczymi i wymogami rynku pracy, absolwenci tego kierunku będą potrafili zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje w praktyce pedagogicznej, związanej z wybraną ścieżką specjalizacyjną.

Kierunek pedagogika w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia