Kierunki studiów Krakównewrodzaje studiów KrakówStudiaStudia KrakówStudia pedagogiczne

Studia pedagogiczne w Krakowie

Kierunek pedagogika to oferta zarówno Uniwersytetu Jagiellońskiego jak i Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia pedagogiczne można również studiować na uczelniach niepublicznych m.in. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Uczelnie prześcigają się w propozycjach różnych specjalności. Zanim wybierzesz uczelnię, poznaj lepiej specjalności na studiach pedagogicznych w Krakowie. Może zainteresują cię inne studia pedagogiczne w Krakowie: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Program studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, który wprowadził Uniwersytet Jagielloński, ma charakter autorski i wyrasta z pogłębionej analizy teorii i badań pedeutologicznych prowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce i na świecie, wpisujących się przede wszystkim w nurt humanistyczny w obszarze kształcenia przyszłego nauczyciela i konstruktywistyczny w obszarze przygotowania go pracy dydaktycznej w przedszkolu i szkole. Studia pedagogiczne poszerzają horyzonty, pogłębiają świadomość siebie i uczą relacji z drugim człowiekiem. Łączą wiedzę z czterech dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. 
Studia przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu lub na stanowisku nauczyciela klas 1-3 w szkole podstawowej.

Pedagogika na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

W ramach studiów I stopnia na kierunku pedagogika, które proponuje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, dostępne są dwie specjalności:

  • Resocjalizacja z Socjoterapią
  • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną

W przypadku ukończenia specjalności Resocjalizacja z Socjoterapią, jej absolwenci mogą podjąć pracę w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych, zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnej izbie dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych oraz innych organizacjach rządowych i pozarządowych działających w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
Studia w ramach specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia zajęć wychowawczych, profilaktycznych oraz terapeutycznych w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze oraz praca streetworking).

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie KEN w Krakowie

Posiadana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne określone szczegółowo poprzez kierunkowe efekty kształcenia pozwalają absolwentowi studiów na kierunku pedagogika specjalna, prowadzonym przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, podjąć zadania w obszarze planowania, projektowania, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych skierowanych na osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym ze studiowaną specjalnością.

Specjalności:

  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
  • terapia pedagogiczna
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • logopedia


Dowiedz się więcej o pedagogicznych kierunkach studiów dostępnych w Krakowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów pedagogicznych w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia