Kierunki studiówKierunki studiów ToruńStudia pedagogiczneStudia Toruń

Pedagogika w Toruniu

Chcesz wybrać studia pedagogiczne w Toruniu, a szczególnie interesują Cię szerokie perspektywy zawodowe po kierunku pedagogika? Sprawdź, które toruńskie uczelnie wyższe mają go w swoich ofertach!

Kierunek pedagogika prowadzi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Proponuje go kandydatom także uczelnia niepubliczna – Uniwersytet WSB Merito Toruń.

Pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

Pedagogika – propozycja studiów I stopnia na UMK w Toruniu – to kierunek z dziedziny nauk społecznych, dlatego wśród przedmiotów nie zabraknie m.in. psychologii, socjologii, filozofii czy nowoczesnych technologii. Pedagogika jest nauką teoretyczną i praktyczną. Odpowiada na pytania, jak przebiega proces wychowania, nauczania i uczenia się osób w każdym wieku – od urodzenia po wiek senioralny. Pedagogika bada środowiska wychowawcze, systemy instytucji oświatowych i opiekuńczych oraz ich znaczenie dla rozwoju człowieka i społeczeństwa.

Specjalności:

  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną;
  • Resocjalizacja z kryminologią;
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Pedagogika na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu

Na studiach na kierunku pedagogika, prowadzonych przez Uniwersytet WSB Merito Toruń, nauczysz się diagnozować potrzeby oraz udzielać właściwej pomocy osobom z różnych środowisk i w różnym wieku, budować własny warsztat pracy pedagoga i nauczyciela, a także stosować innowacyjne i twórcze metody pracy z uczniami, podopiecznymi i wychowankami. Zdobędziesz także wiedzę jak rozwijać indywidualne pasje i zainteresowania poprzez m.in. działalność w kole naukowym czy praktyki realizowane w zależności od wybranej specjalności w różnych placówkach.

Specjalności:

Kierunek pedagogika w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Toruń. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia