Kierunki studiów WarszawanewStudia pedagogiczneStudia Warszawa

Pedagogika resocjalizacyjna – studia w Warszawie

Kierunek pedagogika resocjalizacyjna jest nowością w ofercie jednej z warszawskich uczelni. Te licencjackie studia pedagogiczne przygotowują do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznaj ofertę APS w Warszawie.

Z informacji zamieszczonej na stronach uczelni dowiadujemy się, że absolwenci kierunku pedagogika resocjalizacyjna będą kreatywnymi pedagogami resocjalizacyjnymi wyposażonymi w najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej a także w umiejętności diagnozowania, projektowania, organizowania i realizowania procesu wychowania, resocjalizacji oraz wspomagania procesu nauczania.

Wśród największych atutów kierunku podkreśla się:

  • Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki nieprzystosowania społecznego;
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy;
  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą;
  • Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych
  • Możliwość uzyskania ciekawego poszukiwanego na rynku pracy zawodu

Można również zobaczyć film o kierunku:

Rekrutacja na studia

Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru
Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy. Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Strona kierunku: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia