Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Łódzki

Przeglądasz pedagogiczne kierunki studiów w Łodzi? Uniwersytet Łódzki proponuje kandydatom m.in. studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów do pracy z dzieckiem, poczynając od okresu żłobkowego, a kończąc na edukacji wczesnoszkolnej. Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Kształcenie w toku studiów obejmuje wiedzę, umiejętności oraz postawy społeczne. Zdobywana wiedza dotyczy przede wszystkim pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Koncentruje się również wokół podstawowych teorii wychowania, uczenia się i nauczania, najważniejszych tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji oświatowych, uczestników działalności edukacyjnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu, w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w żłobkach i klubach dziecięcych. Absolwent ten posiada wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, biologiczną i psychologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności praktycznej w obszarze kształcenia, wychowania oraz organizacji instytucjonalnych warunków do harmonijnego rozwoju i edukacji dziecka/ucznia, także w zakresie diagnozy i organizacji pracy korekcyjno-kompensacyjnej na terenie żłobka, przedszkola i w szkole w klasach I-III. Jest przygotowany metodycznie do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w oparciu o podstawę programową oraz najnowsze tendencje w organizacji pracy z dzieckiem/uczniem na poziomie wczesnej edukacji.

W toku praktyki pedagogicznej absolwent nabywa przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli (zrealizował odpowiedni program praktyk w przedszkolu i szkole), umiejętności i wiedzę niezbędne do refleksyjnej obserwacji i analizy aktywności dziecka, projektowania pracy z dzieckiem/uczniem w różnych formach (indywidualnej, zespołowej i grupowej z uwzględnieniem różnicowania oddziaływań pod kątem możliwości, potrzeb i zdolności dziecka) oraz wykorzystania metod i technik poruszających różne typy aktywności dziecka/ucznia.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia