Kierunki studiów ŁódźnewStudia ŁódźStudia społeczne

Bezpieczeństwo narodowe w Łodzi

Konflikty na arenie międzynarodowej, zagrożenia wewnętrzne o skali państwowej powodują, że sporym zainteresowaniem cieszą się studia z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Przyglądamy się propozycjom łódzkich uczelni, które z nich mają w ofercie kierunek bezpieczeństwo narodowe?

W ofercie dwóch łódzkich uczelni znaleźliśmy propozycje kierunku bezpieczeństwo narodowe. Studia przygotowały dla kandydatów Uniwersytet Łódzki oraz Społeczna Akademia Nauk.

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim

Studia maja zapoznać studenta z bezpieczeństwem narodowym, koncentrując się na jego aspektach praktycznych w kontekście szeroko rozumianych nauk społecznych, ale też humanistycznych i prawnych. W celu realizacji programu i osiągnięcia efektów kształcenia, program studiów zawiera przedmioty o charakterze kierunkowym, wybieralnym i praktycznym. Student zostanie zapoznany z najnowszą historią polityczną, poprzez którą zostaną ukazane najważniejsze kategorie związane z funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa we współczesnym świecie. Ważna grupa przedmiotów dotyczy zagadnień z  zakresu międzynarodowych stosunków politycznych oraz kształcenia w zakresie stosunków wojskowych. Student zapozna się z istotą funkcjonowania współczesnego systemu międzynarodowego, istniejącymi zagrożeniami i możliwościami zapobiegania im.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej, państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego;  międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych  oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Charakter tych studiów dobrze pokazuje lista wybranych, przykładowych przedmiotów:

 • Teorie bezpieczeństwa
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Systemy bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa RP
 • Samoobronna – zajęcia praktyczne
 • Strzelectwo – zajęcia praktyczne
 • Sztuka przetrwania – zajęcia praktyczne
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w SAN w Łodzi

Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

Do wyboru specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
 • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia