Kierunki studiówKierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia społeczne

Socjologia – studia w Łodzi

Myślisz o tym, by wybrać studia na kierunku socjologia w Łodzi? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję?

Studia na kierunku socjologia proponuje kandydatom Uniwersytet Łódzki. Ten kierunek ma również w swojej ofercie Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim

Socjologia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego to studia łączące teoretyczne podejście z praktycznym zastosowaniem  w przygotowaniu do pracy m.in. analityka społecznego, badacza rynku, czy specjalisty HR. 

Moduły specjalizacyjne:

 • Jednostka i kultura współczesna. Problemy tożsamości, komunikacji i rozumienia;
 • Aktywne obywatelki i aktywni obywatele – jak działać, badać i analizować;
 • Artyści, sztuka, instytucje kultury;
 • Miasto jako laboratorium zmian;
 • Identyfikacja, badanie i rozwiązywanie współczesnych problemów społecznych;
 • Socjologia organizacji i zarządzania.

Absolwent studiów I stopnia może być zatrudniony w:

 • instytucjach o charakterze diagnostycznym, planistycznym,
 • jednostkach administracji rządowej, samorządowej wszystkich szczebli, oraz w organizacjach typu non-profit na stanowiskach operacyjnych,
 • instytucjach społecznych, kulturalnych i w organizacjach formalnych,
 • instytucjach prowadzących badania społeczne

lub prowadzić własną działalność w społecznościach lokalnych i regionalnych.

Socjologia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Na studiach na kierunku socjologia w SAN w Łodzi studenci zdobywają umiejętność rozpoznawania ryzyka społecznego, znajomość technik negocjacji i mediacji oraz dobrą orientację w systemach instytucjonalnych.

Specjalności:

 • Socjokryminologia,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studenci kierunku Socjologia z profilem Socjokryminologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Specjalizacja Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwoli ci zapoznać się z narzędziami motywującymi pracowników. Dowiesz się, z jakimi zadaniami zmierzysz się jako pracownik działu personalnego, poznasz prawne uwarunkowania rynku pracy oraz model polityki personalnej. Zdobędziesz wiedzę o najskuteczniejszych metodach i technikach zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczysz się, jak w sposób profesjonalny oceniać i kontrolować pracowników oraz  jak efektywnie posługiwać się technikami negocjacji i mediacji. Zyskasz umiejętność projektowania, wdrażania i realizowania strategii polityki personalnej, a także poznasz, co to znaczy (w praktyce) budować zespół i kierować nim.

Kierunek socjologia w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia