Politologia w Łodzi

Wybierasz się na studia politologiczne? Zastanawiasz się, które łódzkie uczelnie wyższe prowadzą kierunek politologia? Jaka kariera czeka absolwenta politologii?

Studia na kierunku politologia mają w swoich ofertach Uniwersytet Łódzki oraz uczelnia niepubliczna: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Politologia na Uniwersytecie Łódzkim

Absolwenta politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego wyróżnia posiadanie ogólnej wiedzy pozwalającej mu  na rozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Posiada umiejętności analizowania zależności zachodzących pomiędzy instytucjami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania instytucji politycznych. Potrafi uczestniczyć w pracach zespołów wykonujących zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, przetwarzać i przekazywać informacje w obszarze polityki. Zna język obcy przynajmniej na poziomie B2.

Specjalności:

 • Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych;
 • Kultura polityczna i polityka historyczna.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach.

Politologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (AHE)

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku politologia, proponowane przez AHE w Łodzi, zapoznasz się z ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego, samodzielnie zaprojektujesz i uruchomisz innowacje gospodarcze, zdobędziesz gruntowne przygotowanie do prowadzenia negocjacji międzynarodowych oraz poznasz tajniki protokołu dyplomatycznego. Będziesz także wspomagać osoby przedsiębiorcze i twórcze, w prowadzeniu innowacyjnej działalności gospodarczej.

Zapoznasz się również aktualnymi etapami przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich oraz w ramach innych źródeł finansowania. Odbędziesz specjalistyczne warsztaty z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych dla instytucji naukowych, organizacji, MSP oraz innych osób fizycznych i prawnych.

Po studiach na kierunku politologia znajdziesz pracę w:

 • organach administracji publicznej,
 • instytucjach europejskich,
 • biurach poselskich,
 • redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych,
 • organizacjach pozarządowych oraz korporacjach,
 • partiach politycznych, jednostkach marketingu i promocji partii,
 • zespołach osób gospodarujących innowacjami dla JST,
 • korporacjach, które posiadają filie w różnych państwach UE,
 • firmach consultingowych, które specjalizują się w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych oraz przygotowywania analiz i prognoz,
 • jednostkach administracyjnych szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, realizujących projekty w partnerstwie międzynarodowym.

Uczelnie prowadzące kierunek politologia w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia