Kierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia medyczne

Zdrowie środowiskowe – Gdański Uniwersytet Medyczny

Studia I stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, dotyczących fundamentów zdrowia środowiskowego, opartych o zagadnienia z zakresu nauk medycznych (propedeutyka medycyny, toksykologia, epidemiologia) oraz nauk przyrodniczych (biochemia, ekologia i mikrobiologia, fizyka i chemia środowiska).

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu GUMEDtrwają 3 lata.

Program studiów uwzględnia niezbędne proporcje przedmiotów z zakresu nauk medycznych oraz przyrodniczych w taki sposób, aby stworzyć solidną bazę do dalszego kształcenia specjalistycznego. Ponadto, program studiów został uzupełniony o moduły z zakresu prawa (podstawy prawa, prawo ochrony środowiska i ochrony pracy) i zarządzania (zarządzanie, instrumenty zarządzania środowiskiem i bhp). Podczas procesu kształcenia student zapoznaje się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń tj. hałasu, gazów i pyłów. Kształcenie praktyczne realizowane jest w dwóch formach – jako zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) i praktyki.

Obie formy kształcenia praktycznego mają na celu usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności przekazanych w toku teoretycznych zajęć dydaktycznych. Praktyki pozwalają również na poznanie specyfiki pracy zawodowej. Program kształcenia zakłada rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz kształtowania postawy zawodowej, a tym samym przygotowania studentów do pracy.

Absolwent studiów I stopnia kierunku zdrowie środowiskowe jest przygotowany do pracy w:

  • administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej),
  • jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią,
  • firmach produkcyjnych: specjalista ds. zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • firmach szkoleniowych i konsultingowych: specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, zdrowia środowiskowego,
  • szkołach wyższych i średnich – edukacja w zakresie zdrowia środowiskowego,
  • jednostkach naukowo – badawczych,
  • innych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia.

ZASADY REKRUTACJI:

dwa przedmioty do wyboru spośród: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY, INFORMATYKA, GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Więcej informacji o kierunkach medycznych i związanych z nauką o zdrowiu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia