Studia KrakówStudia podyplomoweStudia z zarządzania

Międzynarodowy obrót towarowy – Agent celny – WSEI Kraków

Celem studiów podyplomowych Międzynarodowy obrót towarowy – Agent Celny jest nabycie umiejętności, kwalifikacji zawodowych i kompetencji na stanowisku agenta celnego oraz w zakresie obsługi celnej podmiotów.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ma w swojej ofercie studia podyplomowe Międzynarodowy obrót towarowy, specjalność: Agent Celny.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów podyplomowych pozwolą uczestnikom na samodzielną realizację zadań w obszarze związanym z wykonywaniem zawodu agenta celnego oraz obsługi celnej podmiotów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a także pomogą w zakresie zidentyfikowania wszelkich nieprawidłowości i zagrożeń oraz podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych.

Studia adresowane są do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację  międzynarodowego obrotu towarowego, do pracowników firm, które korzystają z uproszczeń celnych (w szczególności posiadających status AEO), do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru obsługi i nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego, absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom co najmniej licencjata i doświadczenie w zawodzie agenta celnego.

Studia skierowane są również do osób, które nie mają doświadczenia w zawodzie, ale posiadają dyplom ukończenia studiów:

  • wyższych o kierunku ekonomicznym, prawnym lub technicznym obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego,
  • podyplomowych obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego.

Studenci pogłębiają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu agenta celnego, takie jak: umiejętności negocjacyjne, logicznego i analitycznego myślenia, wartościowania pozyskiwanych informacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów, aktualnego orzecznictwa oraz bezstronności w podejmowaniu działań.

Perspektywy zawodowe:

  • Otrzymasz dyplom ukończenia studiów, który jest podstawą uzyskania licencji agenta celnego i wpisu na listę agentów celnych, prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów zgodnie z deregulacją zawodu Agenta Celnego – Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768)).
  • Możliwość uzyskania stażu w firmie KRAK SPED LTD

Dowiedz się więcej o tym kierunku na stronie Uczelni

Sprawdź inne STUDIA PODYPLOMOWE WSEI W KRAKOWIE

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia