Arteterapia – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Interdyscyplinarne studia na styku nauk społecznych, sztuki i pedagogiki. Poznaj unikatowy między uczelniany kierunek studiów – artetrapia.

Studia na kierunku arteterapia przygotowują absolwenta do prowadzenia artystyczno-terapeutycznej aktywności skierowanej w stronę osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia.

Dzięki studiom zostaniesz przygotowany do działań o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym czy reedukacyjnym w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię z zachowaniem poszanowania odmienności i indywidualnych potrzeb pacjentów i wychowanków. 

Absolwent wyposażony zostaje w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, łączące w sobie efekty  kształcenia usytuowane w trzech obszarach: nauk humanistycznych, nauk społecznych i sztuki.

Kierunek realizowany jest przy współudziale trzech uczelni Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Katowicach.

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem środków ekspresji estetycznej i umiejętności warsztatowych usytuowanych w obszarze sztuki. Posługuje się wiedzą dotyczącą oddziaływań arteterapeutycznych, w tym: plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii i teatroterapii oraz posiada umiejętność zastosowania działań twórczych nacechowanych terapeutycznie, których zasadniczymi narzędziami są muzyka, sztuki wizualne, drama, literatura, taniec i ekspresja ucieleśniona. Potrafi integrować owe narzędzia tworząc autorskie interdyscyplinarne projekty arteterapeutyczne realizowane w otoczeniu społecznym.

Absolwent posiada również wiedzę i podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne, zna zasady pracy z pacjentem/wychowankiem/pensjonariuszem w czasie oddziaływań arteterapeutycznych. Ma także elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychopatologii, psychologii klinicznej, co umożliwia mu odpowiedzialne i efektywne konstruowanie oddziaływań arteterapeutycznych w pracy z osobami chorymi oraz przejawiającymi określone zaburzenia czy dysfunkcje.

Rekrutacja

Egzamin kompetencji artystycznych:

Egzamin kompetencji artystycznych obejmować będzie:

  1. bazowe umiejętności muzyczne, obejmujące sprawdzenie umiejętności wokalnych (należy przygotować wybraną piosenkę z dowolnego repertuaru) – do uzyskania 0÷40 punktów;
  2. bazowe umiejętności plastyczne, obejmujące wykonanie podczas egzaminu kompozycji (projektu) w dowolnej technice plastycznej – do uzyskania 0÷40 punktów;
  3. rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do podjęcia studiów z zakresu terapii oraz ogólną wiedzę o sztuce – do uzyskania 0÷20 punktów.
    Za każdy artystyczny element bazowy kandydat może uzyskać do 40 punktów oraz do 20 punktów za rozmowę kwalifikacyjną – łącznie 100 punktów. Oceny kompetencji artystycznych kandydatów dokonają odpowiednio pracownicy wyznaczeni z ramienia AM i ASP.

Konkurs świadectw: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, przedmiot do wyboru. Dowolnym przedmiotem może być: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna. Dowolnym przedmiotem może być także język polski, matematyka, język obcy nowożytny pod warunkiem, że przedmioty te były zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Kształci obecnie blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Sprawdź sam, jak wiele do zaoferowania ma uczelnia swoim przyszłym studentom w swoich kampusach w Katowicach, Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu – Uniwersytet Śląski. Uczelnia systematycznie rozwija ofertę dydaktyczną. Rokrocznie uruchamiane są kierunki i specjalności odpowiadające najnowszym trendom nauki i oczekiwaniom rynku pracy oraz pozwalające na pielęgnowanie indywidualnych zainteresowań studentów.

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia