Kierunki studiów Katowicenewrodzaje studiów KatowiceStudiaStudia KatowiceStudia pedagogiczne

Studia pedagogiczne w Katowicach

Czy warto wybrać studia pedagogiczne w Katowicach, innych miastach konurbacji śląskiej? Kierunek pedagogika to oferta zarówno Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu WSB Merito, czy Akademii Górnośląskiej. Przykładowe kierunki studiów pedagogicznych jednolitych magisterskich w Katowicach to: pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rynek pracy wciąż upomina się o pedagogów. Nie wszyscy wiedzą o tym, że studia pedagogiczne gwarantują całkiem szerokie perspektywy zawodowe i nie oznaczają wyłącznie kariery w edukacji szkolnej lub wyłącznie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dla osób, które chcą podjąć się w przyszłości pracy w zawodzie pedagoga, katowickie uczelnie stwarzają możliwość zdobycia szerokich kompetencji. Kierunki pedagogiczne studiować można na uczelni państwowej – Uniwersytecie Śląskim oraz kilku uczelniach niepaństwowych (np. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach). Oferowane są kandydatom studia I stopnia m.in. na kierunku pedagogika oraz studia jednolite magisterskie (ukończenie ich daje szereg uprawnień do wykonywania zawodów pedagogicznych) na takich kierunkach jak pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna.

Studia na uczelniach niepublicznych, jeśli nie są tzw. “pierwszym wyborem” kandydata mogą być atrakcyjną alternatywą wobec braku uzyskania indeksu w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne na uczelni państwowej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

W toku studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Uniwersytet Śląski) studenci realizują moduły, obejmujące przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, które ujęte zostały w następujące bloki: psychologiczny; ogólnopedagogiczny; humanistyczno-społeczny; ogólnodydaktyczny; pedeutologiczny; medialno-technologiczny; zdrowotny; projektowo-badawczy; wprowadzający; polonistyczny; matematyczny; społeczno-przyrodniczy; techniczno-informatyczny; artystyczny; diagnostyczno-terapeutyczny; prakseologiczny – wychowanie przedszkolne; prakseologiczny – edukacja wczesnoszkolna; język obcy; praca z dzieckiem w środowisku zróżnicowanym kulturowo; przedmioty fakultatywne i praktyki pedagogiczne.

Celem studiów jest przygotowanie studenta do pełnienia roli kompetentnego nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji wychowawczych.

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel przedszkola,
 • nauczyciel klas I-III w szkołach podstawowych,
 • szkoły sanatoryjne i prewentoryjne w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego,
 • firmy specjalizujące się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci,
 • wszelkie przedsięwzięcia związane z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach

W toku studiów na kierunku pedagogika, który ma w swojej ofercie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach, zdobędziesz szczegółową wiedzę pedagogiczną oraz ogólną wiedzę z zakresu filozofii, socjologii i psychologii. Poznasz współczesne teorie dotyczące wychowania i nauczania, resocjalizacji, terapii pedagogicznej oraz zasady funkcjonowania środowisk wychowawczych. Tematyka przedmiotów w dopasowana jest do danej specjalności.

Specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią
 • Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring
 • Logopedia
 • Pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika pracy z BHP
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • Terapia zajęciowa

Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w:

 • Placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • Poradniach logopedycznych;
 • Instytucjach poprawczych i karnych;
 • Fundacjach;
 • Centrach pomocy rodzinie.

Pedagogika na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, opanujesz sztukę skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych. Nauczysz się także stosować innowacyjne metody pracy z wychowankami i podopiecznymi. Poznasz metody diagnozowania indywidualnych predyspozycji młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodu, nauczysz się projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z elementami pomocy społecznej;
 • Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią zajęciową;
 • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna;
 • Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.


Dowiedz się więcej o pedagogicznych kierunkach studiów w Katowicach, Chorzowie i Gliwicach, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów pedagogicznych w Katowicach, Chorzowie, Gliwicach i Cieszynie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia