Studia pedagogiczne w Białymstoku

Przez wiele lat studia pedagogiczne należały do topowych kierunków studiów bardzo chętnie wybieranych przez maturzystów. Pozycja pedagogiki w rankingach trochę się zmieniła to jednak wciąż kierunki pedagogiczne są chętnie wybierane przez kandydatów. Warto poznać, jakie masz możliwości studiowania w Białymstoku.

Studia pedagogiczne w Białymstoku to oferta przede wszystkim dwóch uczelni. Uniwersytet w Białymstoku proponuje aż cztery kierunki związane z pedagogiką. Ciekawa jest również propozycja Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Studia pedagogiczne podzielić możemy na te, które są realizowane jako studia jednolite magisterskie. Trwają wówczas pięć lat. Są to kierunki: pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Kierunek pedagogika studiuje się jako studia licencjackie, by później dojść do stopnia magistra na studiach drugiego stopnia.

Jeśli Interesują cię studia pedagogiczne swoje zainteresowanie skierujesz pewnie na Uniwersytet w Białymstoku. W ofercie tej państwowej uczelni znaleźć można naprawdę ciekawe propozycje kierunków. Dwa z nich to studia licencjackie, inne to studia jednolite magisterskie.

Kierunki pedagogiczne na Uniwersytecie w Białymstoku

  • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
  • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
  • PEDAGOGIKA SPECJALNA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza wyposażą Cię w wiedzę i praktyczne umiejętności profesjonalnych działań w obszarze opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym.

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna przygotowują do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Podczas studiowania uzyskasz wiedzę z zakresu prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane są zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli. Zdobędziesz wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową, biologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka.

Pedagogika specjalna

Studiując kierunek pedagogika specjalna, zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju w cyklu życia, procesów socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się. Wyposażony zostaniesz w wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w obszarze pedagogiki specjalnej.

Kierunki pedagogiczne w Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Kierunki pedagogiczne w Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku są dwa. Studiować można na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz na studiach licencjackich na kierunku pedagogika.

Kierunki studiów pedagogicznych w Białymstoku

Jest w czym wybierać. Dowiedz się więcej o kierunkach, proponowanych specjalnościach oraz zasadach rekrutacji.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia pedagogiczne Białystok. Interesujesz się pedagogiką, pracą z dziećmi, procesami wychowania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia