Kierunki studiów BiałystokStudia BiałystokStudia pedagogiczne

Pedagogika resocjalizacyjna – Uniwersytet w Białymstoku

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna przygotowują do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym.

Podczas studiowania kierunku pedagogika resocjalizacyjna uzyskasz wiedzę z zakresu prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podejmowania działań profilaktycznych i naprawczych w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych wykazujących trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w różnych środowiskach wychowawczych lub instytucjach resocjalizacyjnych. Rozwiniesz umiejętności diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych.

Gdzie możesz pracować po kierunku pedagogika resocjalizacyjna?

Kończąc studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, uzyskasz kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych realizujących zadania z obszaru resocjalizacji i prewencji m.in. jako wychowawca w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją, w zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach leczenia uzależnień, placówkach interwencyjnych, w zakładach karnych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych, w zawodzie kuratora sądowego, wychowawcy-organizatora grup środowiskowych, w instytucjach do spraw uchodźców, instytucjach zajmujących się pracą z bezdomnymi i bezrobotnymi – świadczących pomoc postpenitencjarną.

Strona kierunku: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, Uniwersytet w Białymstoku

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia pedagogiczne Białystok. Interesujesz się pedagogiką, pracą z dziećmi, procesami wychowania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia