Studia pedagogiczne Białystok

Studia pedagogiczne Białystok

Kierunki pedagogiczne w Białymstoku to oferta zarówno Uniwersytetu w Białymstoku oraz Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Zanim wybierzesz uczelnię, poznaj lepiej specjalności na studiach pedagogicznych w Białymstoku. Wśród propozycji kierunki: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA oraz PEDAGOGIKA.

Przez wiele lat studia pedagogiczne należały do topowych kierunków studiów bardzo chętnie wybieranych przez maturzystów. Pozycja pedagogiki w rankingach trochę się zmieniła to jednak wciąż kierunki pedagogiczne są chętnie wybierane przez kandydatów. Warto poznać, jakie masz możliwości studiowania w Białymstoku.
Studia pedagogiczne podzielić możemy na te, które są realizowane jako studia jednolite magisterskie. Trwają wówczas pięć lat. Są to kierunki: pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Kierunek pedagogika studiuje się jako studia licencjackie, by później dojść do stopnia magistra na studiach drugiego stopnia.

Kierunki studiów pedagogicznych w Białymstoku

Jeśli Interesują cię studia pedagogiczne swoje zainteresowanie skierujesz pewnie na Uniwersytet w Białymstoku. W ofercie tej państwowej uczelni znaleźć można naprawdę ciekawe propozycje kierunków. Dwa z nich to studia licencjackie, inne to studia jednolite magisterskie.

Kierunki pedagogiczne na Uniwersytecie w Białymstoku

  • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
  • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
  • PEDAGOGIKA SPECJALNA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza wyposażą Cię w wiedzę i praktyczne umiejętności profesjonalnych działań w obszarze opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym.

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna przygotowują do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Podczas studiowania uzyskasz wiedzę z zakresu prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane są zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli. Zdobędziesz wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową, biologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka.

Pedagogika specjalna

Studiując kierunek pedagogika specjalna, zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju w cyklu życia, procesów socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się. Wyposażony zostaniesz w wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w obszarze pedagogiki specjalnej.

Lista kierunków pedagogicznych w Białymstoku

Szukasz  więcej informacji o studiach pedagogicznych? Sprawdź inne oferty studiów.

Studia pedagogiczne w Polsce

Codziennie publikujemy nowe informacje o studiach pedagogicznych. Bądź na bieżąco i poznawaj studia w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.
Przejdź do strony o studiach pedagogicznych w Polsce, tam znajdziesz jeszcze więcej informacji.

Zobacz również te rodzaje studiów:

Zbliżające się wydarzenia