Kierunki studiów BiałystokRodzaje studiów BiałystokStudiaStudia BiałystokStudia medyczne

Studia medyczne w Białymstoku

Ostatnie wydarzenia na świecie pokazały jak ważną rolę odgrywają ludzie posiadający wykształcenie medyczne. Lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarze i pielęgniarki, specjaliści w zakresie wirusologii, zdrowia publicznego, analitycy medyczni i można by wymieniać tak długo. Każdy z tych zawodów okazał się potrzebny na jakiejś linii walki z covidem. Sprawdzamy, jakie studia medyczne można podjąć w Białymstoku?

Wielu z Was zastanawia się może nad tym, jakie wybrać studia medyczne? Czy zostać lekarzem, może stomatologiem a może farmaceutą. Możliwości jest wiele. Dla osób, które chcą studiować kierunki medyczne w Białymstoku przygotowaliśmy zestawienie. Zawiera ono kierunki z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Jakie są kierunki medyczne w Białymstoku?

Wybór kierunków medycznych w stolicy Podlasia jest naprawdę spory. Przesądza o tym przede wszystkim oferta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczelnia o dużych tradycjach nauczania i wypracowanej renomie przygotowała dla kandydatów zarówno studia magisterskie oraz studia licencjackie. Studia medyczne są również dostępne w ofercie uczelni niepublicznej – Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Absolwent posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w: 

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku

Absolwent tego kierunku studiów posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych. Potrafi wykonywać wszystkie czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Perspektywy zawodowe:

  • szpitalne oddziały ratunkowe,
  • specjalistyczne i podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Dowiedz się więcej o propozycjach medycznych kierunków studiów w Białymstoku, wybierając pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów medycznych w Białymstoku 2024

Więcej informacji o innych kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Białystok. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia